European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemet, der udgøres af Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i eurolandene, er euroområdets monetære myndighed. Vores hovedmål er at fastholde prisstabilitet i almenvellets interesse. I vores egenskab af ledende finansiel myndighed tilstræber vi desuden at sikre finansiel stabilitet og at fremme den europæiske finansielle integration.

I bestræbelserne på at opfylde vores målsætninger lægger vi meget stor vægt på troværdighed, tillid, åbenhed og ansvarlighed. Vi tilstræber en virkningsfuld kommunikation med Europas borgere. Vi har forpligtet os til at sikre, at vores relationer til europæiske og nationale myndigheder er i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne, og at princippet om uafhængighed respekteres.

Vi bidrager alle – både strategisk og operationelt – til at nå vores fælles mål under behørig hensyntagen til decentraliseringsprincippet. Vi har forpligtet os til at overholde princippet om god governance og til at udføre vores opgaver virkningsfuldt og effektivt i en atmosfære af samarbejde og holdånd. Idet vi udnytter såvel vores lange og forskelligartede erfaringer som udvekslingen af knowhow, tilstræber vi – inden for den ramme af klart definerede roller og ansvar, der gælder for alle medlemmer af Eurosystemet – at styrke vores fælles identitet, at tale som med én stemme og at udnytte synergieffekter.

SEE ALSO

Find out more about related content

Den retlige ramme

Traktaten & statutten

Banktilsyn

SSM's målsætning

Alle sider i dette afsnit