SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

ECB, ESCB og Eurosystemet

Den Europæiske Centralbank (ECB) har siden den 1. januar 1999 haft ansvaret for at føre pengepolitikken i euroområdet, der er verdens næststørste økonomi, kun overgået af USA.

Euroområdet blev en realitet i januar 1999, hvor ansvaret for pengepolitikken overgik fra de nationale centralbanker i 11 EU-lande til ECB. Grækenland indtrådte i eurosamarbejdet i 2001, Slovenien i 2007, Cypern og Malta i 2008, Slovakiet i 2009, Estland i 2011, Letland i 2014, Litauen i 2015 og Kroatien i 2023. Oprettelsen af euroområdet og en ny overnational institution, ECB, var en milepæl i den lange og komplekse europæiske integrationsproces.

For at komme med i euroområdet skulle landene opfylde konvergenskriterierne. Det samme skal andre EU-lande, inden de indfører euroen. Konvergenskriterierne opstiller de økonomiske og juridiske forudsætninger for en vellykket deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union.

ECB’s målsætning

Den Europæiske Centralbank

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank udgør den retlige ramme for den fælles pengepolitik. Med statutten blev både ECB og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) grundlagt pr. 1. juni 1998. ECB udgør kernen i Eurosystemet og ESCB. ECB og de nationale centralbanker udfører sammen de opgaver, de er blevet pålagt. ECB har status som juridisk person i folkeretten.

Det Europæiske System af Centralbanker

ESCB består af ECB og de nationale centralbanker i alle EU-lande, uanset om de har indført euroen eller ej.

Eurosystemet

Eurosystemet består af ECB og de nationale centralbanker i de lande, der har indført euroen. Eurosystemet og ESCB vil eksistere side om side, så længe der er EU-lande uden for euroområdet.

Euroområdet

Euroområdet udgøres af de EU-lande, der har indført euroen.

SEE ALSO

Find out more about related content

Den retlige ramme

Traktaten & statutten

Euroområdet

Kort

Alle sider i dette afsnit