SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
Den engelske version af denne webside er blevet opdateret med nyere information.

Den Europæiske Fond for Monetært Samarbejde (1973-93)

Den Europæiske Fond for Monetært Samarbejde ("Fonden") blev oprettet i 1973 for at udbygge samarbejdet mellem medlemsstaterne i retning af en økonomisk og monetær union. Den havde sæde i Basel og fik administrativ og teknisk støtte fra Den Internationale Betalingsbank (BIS).

Fondens primære formål var at sikre, at den gradvise indsnævring af grænserne for kurssvingninger mellem fællesskabsvalutaerne (den såkaldte "valutaslange") fungerede korrekt. Den overvågede også interventioner med fællesskabsvalutaer på valutamarkederne. Endelig var den ansvarlig for forvaltningen af kortsigtet finansiering og for saldoudligninger mellem centralbankerne med henblik på en samordnet politik for reserverne.

Fra 1976 fik Fonden også til opgave at forvalte fællesskabslån med henblik på at støtte visse medlemsstaters betalingsbalance. Fra 1979 – med indførelsen af Det Europæiske Monetære System og den europæiske valutaenhed (ECU) – varetog Fonden alle opgaver vedrørende udvikling og brug af samt forrentning af ECU.

Fondens forvaltningsråd bestod af de centralbankchefer, der var medlemmer af Centralbankchefkomiteen, samt et medlem af Europa-Kommissionen og eventuelt en suppleant herfra. Efter sit første møde 14. maj 1973 udnævnte Forvaltningsrådet Den Internationale Betalingsbank som agent med henblik på udførelsen af Fondens operationer i overensstemmelse med de relevante direktiver.

Fonden blev opløst 1. januar 1994, da dens funktioner blev overtaget af Det Europæiske Monetære Institut (EMI), mens Den Internationale Betalingsbank fortsat fungerede som agent i en overgangsperiode indtil 15. maj 1995.

Fondens arkivmateriale er papirbaseret og består af 153 kasser med direktiver, beslutninger og akter fra møder i Forvaltningsrådet, rapporter og meddelelser om Den Internationale Betalingsbanks rolle som agent samt dokumentation om grundlaget og fællesskabslån til Grækenland, Italien og Frankrig. Dokumenterne dækker overvejende perioden fra 1973 til 2002 (med enkelte kopier af dokumenter fra 1953) og er primært affattet på engelsk, fransk og tysk.

Fonden 1 Status og organisation
1953-94 (især 1973-92)

Fonden 1.1 Grundlag og struktur

Dette underafsnit omhandler den retlige og organisatoriske ramme, hvorunder Fonden blev oprettet, og som blev anvendt til at støtte Fondens operationer. Det beskriver også, hvordan Fonden blev erstattet af Det Europæiske Monetære Institut (EMI). Det omfatter de beslutninger og direktiver, som blev vedtaget af Forvaltningsrådet, og arkivmaterialet fra Fondens arbejdsgruppe om personalevedtægter (Working Party on Staff Regulations) (1973-76).

Søg i det offentlige dokumentregister
1966-2002 (især 1979-95)

Fonden 1.2 Finansiel administration og transaktioner

Dette underafsnit vedrører fællesskabslånene til Frankrig (1983), Grækenland (1985, 1991) og Italien (1993) samt meddelelser og månedlige undersøgelser om transaktioner i udenlandsk valuta og guld samt andre operationer.

Søg i det offentlige dokumentregister
Fonden 2 Møder og ekspertudtalelser
1973-93

Fonden 2.1 Møder i Forvaltningsrådet og andre grupper

Dette underafsnit indeholder dagsordener, referater og relateret dokumentation fra Forvaltningsrådets møder i tidsrummet fra 14. maj 1973 til 14. december 1993 og fra møderne i arbejdsgruppen om personalevedtægter i tidsrummet fra 21. september 1973 til 30. april 1976.

Søg i det offentlige dokumentregister
1973-95

Fonden 2.2 Rapporter fra agenten og Fonden

Dette underafsnit indeholder lovpligtige beretninger om Fondens virksomhed samt agentens beretninger om de finansielle operationer i forbindelse med EØF's låntagnings- og långivningsoperationer samt om Fondens operationer.

Søg i det offentlige dokumentregister

Alle sider i dette afsnit