Beskyttelse mod forfalskning

Ved fremstillingen af eurosedler anvendes avanceret trykketeknik. Sedlerne har endvidere en række markante sikkerhedselementer, som gør det let at skelne ægte eurosedler fra falske uden at anvende specialudstyr, og som virker afskrækkende på falskmøntnere.

Center for Analyse af Falske Sedler

ECB overvåger nøje de teknologiske fremskridt inden for trykning og reproduktion samt antallet af beslaglagte falske eurosedler. De falske eurosedler analyseres af euroområdets centralbanker og ECB's Center for Analyse af Falske Sedler, som samordner teknisk og statistisk information om falske sedler. Nationale politienheder og andre organer, der deltager i bekæmpelsen af seddelfalskneri, kan benytte sig af informationerne i centrets database. ECB har også et tæt samarbejde med Europol (Den Europæiske Politienhed), der er udpeget som det centrale koordineringskontor for beskyttelsen af euroen, Interpol (Den Internationale Kriminalpolitiorganisation) og Europa-Kommissionen.

Forhindring af illegal anvendelse af digitale billeder af pengesedler

Seddelfalsknere gør i stadig større udstrækning brug af hardware og software til digital billedbehandling. For at imødegå denne udvikling har Central Bank Counterfeit Deterrence Group, som er en international gruppe på mere end 30 centralbanker, der blev nedsat på anmodning af G10's centralbankchefer, udviklet et system til detektering af falske pengesedler, som hindrer billedgengivelse af beskyttede pengesedler. Hardware- og softwareproducenter har frivilligt indført systemet. Billeder af pengesedler i høj opløsning kan dog fås i ECB, hvis de skal anvendes til et lovligt formål.

Ønsker om at gengive billeder i høj opløsning kan fremsættes skriftligt til info@ecb.europa.eu med en begrundelse for, hvorfor de er nødvendige.