SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beskyttelse mod forfalskning

Ved fremstillingen af eurosedler anvendes avanceret trykketeknik. Sedlerne har også en række markante sikkerhedselementer, som gør det let at skelne ægte eurosedler fra falske uden at anvende specialudstyr, og som virker afskrækkende på falskmøntnere.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har på fornemmelsen, at en euroseddel er falsk?

Hvis du modtager en seddel, som du tror, er falsk, efter at du har tjekket den med føl-se-vip-metoden, er den sandsynligvis falsk, og du skal ikke tage imod den. Hvis du tror, at du allerede er i besiddelse af en falsk seddel, skal du straks informere politiet eller de ansvarlige nationale myndigheder.

Det er en strafbar handling at videregive en pengeseddel, som man tror eller ved er falsk. Falske pengesedler er helt værdiløse, og man får ikke nogen erstatning, hvis man har taget imod en falsk seddel.

For at dobbelttjekke om en seddel er ægte eller ej kan du tage den med hen i den nærmeste bank. Alle banker har særligt udstyr til seddelhåndtering, som kan detektere falske sedler. Prøv at huske, hvem der gav dig sedlen, og hvor det skete. Disse oplysninger kan være meget vigtige for opsporingen af falskmøntnerne.

Særlig information til folk, som håndterer kontanter i forbindelse med deres arbejde

Håndterer du store mængder kontanter til daglig, kan du risikere at støde på en mistænkelig pengeseddel. Din arbejdsgiver skulle helst have en plan for, hvad du skal gøre i den situation. Her er et par tips, du kan bruge, hvis du er usikker på, om en seddel er ægte:

  • Hvis du ikke er sikker på, at en seddel er ægte, skal du ikke tage imod den.
  • Gå ud fra, at kunden er uskyldig, og spørg høfligt, om han/hun har en anden seddel.
  • Underret straks det lokale politi og/eller den sikkerhedsansvarlige.
  • Forsøg at huske så meget som muligt om kunden.
  • Hvis du tror, at du har taget imod en falsk seddel ved en fejltagelse, må du ikke give den videre, for det er en kriminel handling.
  • Giv den mistænkelige seddel til politiet, en lokal bank eller den nationale centralbank. Hvis den er ægte, får du dine penge tilbage.
  • Løb ikke nogen risiko.

Kontakt din nationale centralbank, hvis du har behov for flere oplysninger.

Center for Analyse af Falske Sedler

ECB overvåger nøje de teknologiske fremskridt inden for trykning og reproduktion og dokumenterer antallet af beslaglagte falske eurosedler. De analyseres af euroområdets centralbanker og ECB's Center for Analyse af Falske Sedler, som indsamler og bearbejder teknisk og statistisk information om falske sedler. Centret deler denne information med nationale politienheder og andre organer, der deltager i bekæmpelsen af seddelfalsk. ECB har også et tæt samarbejde med Europol (Den Europæiske Politienhed), der er udpeget som det centrale koordineringskontor for beskyttelsen af euroen, Interpol (Den Internationale Kriminalpolitiorganisation) og Europa-Kommissionen.

Forhindring af illegal anvendelse af digitale billeder af pengesedler

Seddelfalsknere gør i stadig større udstrækning brug af hardware og software til digital billedbehandling. For at imødegå denne udvikling har Central Bank Counterfeit Deterrence Group – en international gruppe bestående af mere end 30 centralbanker, der blev nedsat i Basel på anmodning af G10's centralbankchefer – udviklet et system til detektering af falske pengesedler, som forhindrer billedgengivelse af beskyttede pengesedler. Hardware- og softwareproducenter har frivilligt indført systemet. Billeder af pengesedler i høj opløsning kan dog fås i ECB, hvis de skal anvendes til et lovligt formål.

Ønsker om at gengive billeder i høj opløsning kan fremsættes skriftligt til Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu med en begrundelse for, hvorfor de er nødvendige.

Alle sider i dette afsnit