Boj proti padělání

Při výrobě eurobankovek se používá vyspělá technologie tisku. Bankovky jsou navíc opatřeny řadou moderních ochranných prvků. Pravou bankovku lze proto snadno odlišit od padělku, a to i bez zvláštního vybavení, což odrazuje padělatele.

Jak postupovat, pokud mám podezření, že je bankovka padělaná?

Pokud kterákoli eurobankovka nevyhovuje při kontrole HMATEM, NASTAVENÍM PROTI SVĚLU a NAKLONĚNÍM, je pravděpodobně padělaná a neměli byste ji přijmout.

Pokud se však domníváte, že máte v ruce padělek, je třeba se obrátit na policii nebo na příslušné státní orgány.

Ujistit se o pravosti bankovky lze u nejbližší banky. Všechny banky mají speciální zařízení na zpracování hotovosti, jehož pomocí mohou pravost bankovky ověřit. Pokuste si vzpomenout, kde, kdy a od koho jste bankovku přijali. Tyto informace mohou být při pátrání po padělatelích velmi cenné.

Poslat dále do oběhu bankovku, o které se domníváte nebo víte, že je padělaná, je trestný čin. Jelikož falešné bankovky nemají žádnou hodnotu, buďte velmi ostražití. Přijmete-li padělek, neobdržíte žádnou náhradu.

Informace pro zpracovatele hotovosti

Zpracováváte-li každý den velké množství peněz, může se vám dostat do rukou podezřelá bankovka. V ideálním případě váš zaměstnavatel stanovil pro takový případ plán postupu. Máte-li o určité bankovce pochybnosti, zde je několik rad.

  • Pokud si nejste jisti, zda je bankovka pravá, nepřijímejte ji.
  • Zdvořile požádejte zákazníka o jinou bankovku a předpokládejte, že situaci nezavinil.
  • Okamžitě o případu informujte místní policii nebo svého pracovníka ostrahy.
  • Pokuste si o zákazníkovi zapamatovat co možná nejvíce údajů.
  • Pokud se domníváte, že jste omylem přijali padělanou bankovku, neposílejte ji dále do oběhu, je to trestný čin.
  • Podezřelou bankovku předejte na místní policejní stanici, ve své místní bance či v národní centrální bance. Pokud je bankovka pravá, budou vám peníze vráceny.
  • Nevystavujte se riziku.

Pokud potřebujete více informací, obraťte se na svou národní centrální banku.

Středisko pro analýzu padělků

ECB pečlivě sleduje poslední trendy v technologii tisku a reprodukce i počty zadržených padělků. Následně tyto padělky analyzují centrální banky zemí eurozóny a Středisko ECB pro analýzu padělků, které koordinuje odborné a statistické údaje o padělcích. Tyto údaje, uložené v databázi střediska, se pak poskytují policejním složkám jednotlivých států a dalším orgánům zapojeným do boje proti padělání. ECB také úzce spolupracuje s Europolem (Evropským policejním úřadem), který – na základě svého pověření – jako ústřední orgán koordinuje ochranu eura proti padělání, a dále s Interpolem (Mezinárodní organizace kriminální policie) a Evropskou komisí.

Prevence zneužití digitálních vyobrazení bankovek k protiprávním účelům

Padělatelé stále více zneužívají hardwarové a softwarové technologie na digitální zpracování obrazu. V reakci na tuto skutečnost vyvinula mezinárodní skupina více než 30 centrálních bank, která vznikla z podnětu guvernérů centrálních bank zemí G10, systém pro boj proti padělání (Counterfeit Deterrence System – CDS), který znemožňuje zachycovat či reprodukovat vyobrazení chráněných bankovek. Tento systém dobrovolně zavedli výrobci hardwarových a softwarových produktů. V oprávněných případech však ECB umožňuje přístup k vyobrazením bankovek ve vysokém rozlišení.

Pokud si přejete reprodukovat vyobrazení eurobankovek ve vysokém rozlišení, obraťte se prosím písemně s uvedením důvodu na adresu info@ecb.europa.eu.