Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Počáteční výměna platidel (r. 2002)

Přechod na hotovostní euro v roce 2002 se zapsal do dějin Evropy a byl velkým technickým úspěchem. Došlo k němu 1. ledna 2002, kdy byly eurobankovky a euromince uvedeny do oběhu ve dvanácti zemích s celkem 308 miliony obyvatel. Jednalo se o největší dosavadní výměnu zákonného platidla na světě a vedle bankovního sektoru do ní byli zapojeni i například přepravci cenných zásilek, obchodníci, výrobci přístrojů pro příjem a výdej peněz a samozřejmě i veřejnost.

Při přípravách nebylo nic ponecháno náhodě. Hotovost v eurech dostávaly banky a obchodníci od září 2001, aby se předešlo jejímu nedostatku. V prvních dnech roku 2002 tak byla hotovost široce dostupná ve všech sektorech. K 3. lednu vydávalo eurobankovky 96 % všech peněžních automatů v eurozóně. Už týden po uvedení eura do oběhu se v eurech vypořádávala více než polovina hotovostních transakcí.

Zpočátku probíhalo období tzv. duálního oběhu, které v některých zemích trvalo až dva měsíce a během něhož se platby prováděly v hotovosti v eurech nebo v národní měně. Dne 1. března 2002 se pak euro stalo jediným zákonným platidlem. K tomuto datu bylo z oběhu staženo přes šest miliard bankovek a téměř 30 miliard mincí.

Hodnocení přechodu na euro v roce 2002, duben 2002 (pouze v angličtině)

Výroba

Výroba bankovek probíhala na 15 různých místech, koordinaci výroby a dohled nad ní zajišťovala ECB. K výrobě bankovek byly použity suroviny od 40 různých dodavatelů. Díky společnému systému řízení kvality splňují všechny bankovky shodné standardy.

Za výrobu mincí sice odpovídaly (a odpovídají) jednotlivé země, ECB se však starala o nestranný dohled nad kvalitou mincí, aby jejich používání v prodejních automatech bylo možné ve všech zemích eurozóny.

Eurobankovky se začaly vyrábět v červenci 1999 a na výrobě se podílelo 15 tiskáren na různých místech v rámci Evropské unie. Do 1. ledna 2002 bylo pro potřeby 12 států eurozóny vytištěno prvních 14,89 miliard eurobankovek, včetně logistických zásob. Celkem tyto bankovky představovaly nominální hodnotu přibližně 633 miliard eur, a pokud by se v řadě poskládaly jedna za druhou, dosáhly by přibližně dvaapůlkrát na Měsíc a zpět.

Později Rada guvernérů schválila výrobu dalšího objemu 1,91 miliardy bankovek. Účelem této centrální rezervy bylo pokrýt eventuální vážnější rizika způsobená zpožděním ve výrobě potřebného prvního objemu a objemu pro logistické účely. I tento krok tak přispěl k plynulému přechodu na novou měnu. Poté, co centrální rezerva bankovek splnila svůj účel, byly tyto bankovky převedeny do Strategické zásoby Eurosystému, která se po přechodu na hotovostní euro začala vytvářet, aby pokrývala případné výkyvy na trhu.

Celkem bylo vyrobeno zhruba 52 miliard mincí o celkové hodnotě 15,75 miliard euro. Mince byly raženy v 16 evropských mincovnách a na jejich výrobu se spotřebovalo 250 000 tun kovu.

Počáteční výroba v číslech

V tabulce 1 je uveden objem bankovek, které byly vyrobeny mezi lety 1999 a 2001 pro počáteční zásobení při přechodu na hotovostní euro v roce 2002. V tabulce 2 je uvedeno výrobní množství podle nominální hodnoty. Za rozhodnutí, kde vytisknout počáteční množství bankovek potřebné pro určitou zemi, odpovídala vždy příslušná národní centrální banka a každý členský stát zodpovídal za uspokojení vlastních požadavků týkajících se mincí. Výroba bankovek a mincí v číslech.

Tabulka 1

Země Objem vyrobených eurobankovek v mil. kusů do 1. ledna 2002 (podle jednotlivých zemí)
Belgie 550
Německo 4 783
Řecko 617
Španělsko 1 924
Francie 2 265
Irsko 294
Itálie 2 440
Lucembursko 46
Holandsko 659
Rakousko 550
Portugalsko 537
Finsko 225
CELKEM pro první přechod na novou hotovost 14 890

Tabulka 2

Nominální hodnota Bankovky vyrobené do 1. ledna 2002 (mil. kusů)
5 € 3 155
10 € 3 221
20 € 3 406
50 € 3 283
100 € 1 231
200 € 223
500 € 371
CELKEM pro první přechod na novou hotovost 14 890

Všechny stránky v této části