Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Náš přístup ke strategickým klimatickým cílům

Abychom splnili naše strategické klimatické cíle a zaručili cílenost a účinnost našich rozhodnutí, potřebujeme nejprve spolehlivou analýzu dopadu změny klimatu. Tento cíl vyžaduje jak spolehlivé údaje, tak i metody modelování.

Měření a modelování klimatických rizik je obzvláště obtížné, jelikož se projevují v dlouhodobém horizontu a jsou nelineární, globální a velmi nejisté. Věda nám nicméně naznačuje, že jednat musíme již nyní.

Jakým způsobem ECB tento obtížný úkol řeší?

K dosažení našich klimatických cílů využíváme tří simultánních činností, jež nám umožňují okamžitě jednat a zároveň poskytují prostor pro zlepšování našich poznatků a následná přizpůsobení politik.

ZLEPŠUJEME kvalitu údajů o klimatu

V rámci našeho úsilí zlepšovat kvalitu a množství údajů o klimatu, kdykoli je to možné, nabízíme prvotní soubor ukazatelů souvisejících s klimatem určený pro finanční sektor.

ZDOKONALUJEME naše analýzy

S postupným zlepšováním kvality údajů o klimatu usilujeme o zdokonalování naších makroekonomických modelů, scénářů, analýz a hodnocení rizik. Můžeme tak lépe zohledňovat jak klimatická rizika, tak i příležitosti, jež přechod na zelenou ekonomiku může přinést.

Lepší porozumění nám v konečném důsledku umožňuje činit informovanější politická rozhodnutí.

PŘIZPŮSOBUJEME naše politiky

Na základě našich analýz jednáme v oblastech, ve kterých to uznáme za vhodné. Patří mezi ně podnikové dluhopisy, naše vlastní investice a naše vlastní ekologická stopa.

S postupným zlepšováním kvality údajů a modelování naše politiky náležitě přizpůsobujeme. To znamená, že se naše strategie časem vyvíjí a zdokonaluje.

Všechny stránky v této části