Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výkonná rada

Výkonná rada sestává z prezidenta ECB, viceprezidenta a dalších čtyř členů.

Všechny členy jmenuje Evropská rada, která o jejich jmenování rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Členové Výkonné rady

(v listopadu 2023)

Oblasti odpovědnosti

  • příprava zasedání Rady guvernérů,
  • provádění měnové politiky v eurozóně na základě rozhodnutí a obecných zásad přijatých Radou guvernérů. Při tom dává Výkonná rada nezbytné pokyny národním centrálním bankám států eurozóny,
  • řízení běžné činnosti ECB,
  • vykonávání určitých pravomocí, které jí svěřila Rada guvernérů. Některé z nich mají regulatorní charakter.

Funkční období

Všichni členové Výkonné rady jsou jmenováni na osmileté funkční období, které nelze obnovit. Členové jmenovaní do první Výkonné rady v roce 1998 měli rozdílnou délku funkčního období, aby nemuselo v tentýž rok dojít k výměně všech členů.

Časová osa: bývalí a současní členové Výkonné rady
VIZ TAKÉ

Související informace

Všechny stránky v této části