Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Isabel Schnabelová

Členka Výkonné rady ECB

Datum narození

9. srpna 1971

Vzdělání
2003

PhD v oboru ekonomie, Univerzita v Mannheimu

1998

diplom v oboru ekonomie („Diplom-Volkswirtin“), Univerzita v Mannheimu

1992–1998

studium ekonomie na univerzitách v Mannheimu, v Paříži I (Sorbonne) a UC Berkeley 

1990–1992

odborná příprava („Banklehre“) u Deutsche Bank, Dortmund

Profesní dráha
od roku 2020

členka Výkonné rady, Evropská centrální banka

od roku 2015

profesorka finanční ekonomie, Univerzita v Bonnu (dočasně nevykonává)

2014–2019

členka německé rady ekonomických expertů (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-wirtschaftlichen Entwicklung)

2007–2015

profesorka finanční ekonomie, Univerzita v Mohuči

2004–2007

hlavní výzkumná pracovnice, institut Max-Planck pro výzkum obecného blaha, Bonn

2004–2005

hostující postdoktorandka, Harvardova univerzita

2003–2004

odborná asistentka pro ekonomii, Univerzita v Mannheimu

Vybrané odborné činnosti

členka rady, Evropské hospodářské sdružení, od r. 2020

uznávaná výzkumná profesorka, cluster excellence „ECONtribute – Markets & Public Policy“, od roku 2020

přidružená výzkumná pracovnice, Centrum pro výzkum hospodářské politiky (CEPR) (výzkumná pracovnice od roku 2015), od roku 2006

mluvčí, Cluster of Excellence „ECONtribute – Markets & Public Policy“, 2019

spolupředsedkyně, francouzsko-německá rada ekonomických odborníků, 2019

členka výkonné rady, Reinhard Selten Institute, Bonn a Kolín nad Rýnem, 2017–2019

členka vědecké poradní rady Výzkumného datového a servisního střediska (RDSC) v Deutsche Bundesbank (místopředsedkyně od června 2017), 2016–2019

členka poradního vědeckého výboru (ASC) Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) (místopředsedkyně v roce 2019), 2015–2019

členka správní rady ústavu BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), 2013–2019

členka poradního výboru ústavu BaFin (od roku 2016 předsedkyně), 2008–2019

Zájmy v oblasti výzkumu

bankovnictví (bankovní stabilita a regulace; banky, jejichž velikost nedovoluje jejich selhání; systémové riziko)

mezinárodní finance (finanční krize, finanční integrace, kapitálové toky)

hospodářské dějiny (finanční krize a instituce)

finanční právo a ekonomie

Vybraná ocenění

členka Akademie Severního Porýní – Vestfálska pro vědy, humanitní obory a umění (dočasně nevykonává), od roku 2007

členka Akademie Berlína a Braniborska pro vědy a humanitní obory, od roku 2018

Stolperova cena, Sdružení pro sociální politiku (Verein für Socialpolitik), 2018

Ocenění Měnového workshopu, 2018

Ocenění pro nejlepšího vyučujícího, Goetheho univerzita ve Frankfurtu, 2010

Ocenění pro nejlepšího vyučujícího, Univerzita v Mannheimu, 2000

Stipendium německé národní akademické nadace („Studienstiftung des Deutschen Volkes“), 1993–1998

Vybrané výzkumné publikace v odborných časopisech

„Asset Price Bubbles and Systemic Risk“, spoluautoři Markus K. Brunnermeier a Simon Rother, Review of Financial Studies, bude publikováno.

„Financial Sector Reform After the Crisis: Has Anything Happened?“, spoluautoři Alexander Schäfer a Beatrice Weder di Mauro, Review of Finance, 2016, 20(1), 77–125.

„Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies,“ spoluautoři Reint Gropp a Hendrik Hakenes, Review of Financial Studies, 2011, 24(6), 2084–2120.

„Liquidity and Contagion: The Crisis of 1763,“ spoluautor Hyun Song Shin, Journal of the European Economic Association, 2(6), prosinec 2004, 929–968.

„The German Twin Crisis of 1931,“ Journal of Economic History, 64(3), září 2004, 822–871.

Vybrané publikace související s politickými opatřeními

Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte, spoluautor Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(9), 2019, 632–640.

Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler? , spoluautor Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(8), 2019, 553–561.

Completing Europe’s Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle, spoluautor Nicolas Véron, sloupek VoxEU, 16. května 2018, k dispozici na stránkách www.voxeu.org, k dispozici také v Petersonově institutu pro mezinárodní ekonomii a v think-tanku Bruegel.

Breaking the stalemate on European deposit insurance, spoluautor Nicolas Véron, sloupek VoxEU, 6. dubna 2018, k dispozici na stránkách www.voxeu.org, k dispozici také v Petersonově institutu pro mezinárodní ekonomii a v think-tanku Bruegel.

Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform, spoluautoři Agnès Bénassy-Quéré, Markus K Brunnermeier, Henrik Enderlein, Emmanuel Farhi, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, Hélène Rey, Nicolas Véron, Beatrice Weder di Mauro, Jeromin Zettelmeyer, CEPR Policy Insight No. 91, k dispozici také v Petersonově institutu pro mezinárodní ekonomii a v think-tanku Bruegel.