Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изабел Шнабел

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

Дата на раждане

9 август 1971 г.

Образование
2003

Докторска степен по икономика, Манхаймски университет

1998

Диплома по икономика, Манхаймски университет

1992 – 1998

Обучение по икономика в Манхаймския университет, Сорбоната (университета Paris I) и Калифорнийския университет, Бъркли

1990 – 1992

Професионално обучение, Deutsche Bank, Дортмунд

Професионален път
От 2020 г.

Член на Изпълнителния съвет, Европейска централна банка

От 2015 г.

Професор по икономика на финансовите пазари, Университет в Бон (в отпуск)

2014 – 2019

Член на Германския съвет на икономическите експерти (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-wirtschaftlichen Entwicklung)

2007 – 2015

Професор по икономика на финансовите пазари, Университет в Майнц

2004 – 2007

Старши научен сътрудник, Институт за научни изследвания на колективните блага „Макс Планк“, Бон

2004 – 2005

Гостуващ постдокторант, Харвардски университет

2003 – 2004

Асистент по икономика, Манхаймски университет

Избрани професионални дейности

От 2020 г.: член на Съвета, Европейска икономическа асоциация

Изтъкнат професор изследовател, Cluster of Excellence ECONtribute – Markets & Public Policy, от 2020 г.

От 2006 г.: научен работник, Център за изследвания в областта на икономическата политика (CEPR), (от 2015 г.: научен сътрудник)

2019 г.: говорител, Клъстер за високи постижения ECONtribute – Markets & Public Policy

2019 г.: съпредседател, Френско-германски съвет на икономическите експерти

2017 – 2019 : член на Изпълнителния съвет, Институт „Райнхард Зелтен“, Бон и Кьолн

2016 – 2019 : член, Научен консултативен съвет, Център за научноизследователски данни и услуги в Deutsche Bundesbank, (заместник-председател от юни 2017 г.)

2015 – 2019: член, Консултативен научен комитет (КНК) на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) (заместник-председател през 2019 г.)

2013 – 2019: член, Административен съвет на BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

2008 – 2019: член, Консултативен съвет на BaFin (председател от 2016 г.)

Научни интереси

Банково дело (стабилност и регулиране на банките, „твърде големи, за да бъдат оставени да фалират“, системен риск)

Международни финанси (финансови кризи, финансова интеграция, капиталови потоци)

Икономическа история (финансови кризи и институции)

Финансово право и икономика на финансовите пазари

Избрани награди

От 2019 г.: член, Академия за науки, хуманитарни науки и изкуства на Северен Рейн-Вестфалия, (в момента неактивен)

От 2018 г.: член, Академия за науки и хуманитарни науки на Берлин-Бранденбург, (в момента неактивен)

2018 г.: Награда „Щолпер“, Verein für Socialpolitik

2018 г.: Награда на Семинара по парична политика

2010 г.: Награда за най-добър преподавател, Франкфуртски университет „Йохан Волфганг Гьоте“

2000 г.: Награда за най-добър преподавател, Манхаймски университет

1993 – 1998: Стипендия на Германската национална академична фондация (Studienstiftung des Deutschen Volkes)

Избрани научни публикации в реферирани научни списания

Asset Price Bubbles and Systemic Risk („Балони в цените на активите и системен риск“), с Markus K. Brunnermeier и Simon Rother, Review of Financial Studies, публикуването предстои.

Financial Sector Reform After the Crisis: Has Anything Happened? („Реформа на финансовия сектор след кризата – случило ли се е нещо?“), с Alexander Schäfer и Beatrice Weder di Mauro, Review of Finance. 2016 г. бр. 20(1), стр. 77 – 125.

Financial Integration and Growth – Why Is Emerging Europe Different? („Финансова интеграция и растеж – защо е различна развиващата се Европа?“), с Christian Friedrich и Jeromin Zettelmeyer, Journal of International Economics, 2013 г., бр. 89, стр. 522 – 538.

Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies („Конкуренция, прехвърляне на риска и публични политики за спасяване“), с Reint Gropp, и Hendrik Hakenes, Review of Financial Studies, 2011 г., бр. 24(6), стр. 2084 – 2120.

Liquidity and Contagion: The Crisis of 1763 („Ликвидност и верижно разпространение – кризата от 1763 г.“), с Hyun Song Shin, Journal of the European Economic Association, бр. 2(6), декември 2004 г., стр. 929 – 968.

The German Twin Crisis of 1931 („Двойната германска криза от 1931 г.“), Journal of Economic History, бр. 64(3), септември 2004 г., стр. 822 – 871.

Избрани публикации в областта на политиките

Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte („Целеви салда, салда по текущата сметка, създаване на пари, банки и капиталови пазари“), с Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, бр. 99(9), 2019 г., стр. 632 – 640.

Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler? („Пораждат ли целевите салда рискове за данъкоплатците?“), с Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, брой 99(8), 2019 г., стр. 553 – 561.

Completing Europe’s Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle („Завършването на банковия съюз на Европа означава прекъсване на порочния кръг между банките и държавата“), с Nicolas Véron, VoxEU column, 16 май 2018 г., публикувана на www.voxeu.org, също налична и от Peterson Institute for International Economics и от Bruegel.

Breaking the stalemate on European deposit insurance („Излизане от безизходната ситуация с европейското застраховане на депозитите“), с Nicolas Véron, VoxEU column, 2018 г., публикувана на www.voxeu.org, също налична от Peterson Institute for International Economics и от Bruegel.

Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform („Съгласуване на поделянето на риска с пазарната дисциплина – конструктивен подход към реформата на еврозоната“), с Agnès Bénassy-Quéré, Markus K Brunnermeier, Henrik Enderlein, Emmanuel Farhi, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, Hélène Rey, Nicolas Véron, Beatrice Weder di Mauro, Jeromin Zettelmeyer, CEPR Policy Insight бр. 91, също налична от Peterson Institute for International Economics и от Bruegel.