Menu

Обмяна на национална валута

В повечето случаи старите национални банкноти и монети, напр. германски марки или испански песети, все още могат да бъдат обменени за евро. Това се извършва единствено от националните централни банки. ЕЦБ не обменя банкноти или монети.

За да разберете кои банкноти могат да се обменят за евро, кликнете върху името на съответната държава в лявата страна на екрана и вижте крайните срокове, посочени в таблицата по-долу. Някои национални централни банки все още обменят дори и по-стари от описаните емисии банкноти.

Крайни срокове

Някои национални централни банки са определили крайни срокове за обмяна на националните банкноти и монети

Държава Обмяна на банкноти до Обмяна на монети до
Белгия неограничено 31 декември 2004 г.
Германия неограничено неограничено
Естония неограничено неограничено
Ирландия неограничено неограничено
Гърция 1 март 2012 г. 1 март 2004 г.
Испания 30 юни 2021 г. 30 юни 2021 г.
Франция 17 февруари 2012 г. 17 февруари 2005 г.
Италия 6 декември 2011 г. 6 декември 2011 г.
Кипър 31 декември 2017 г. 31 декември 2009 г.
Латвия неограничено неограничено
Литва неограничено неограничено
Люксембург неограничено 31 декември 2004 г.
Малта 31 януари 2018 г. 1 февруари 2010 г.
Нидерландия (1) 1 януари 2032 г. 1 януари 2007 г.
Австрия неограничено неограничено
Португалия 28 февруари 2022 г. 31 декември 2002 г.
Словения неограничено 31 декември 2016 г.
Словакия неограничено 2 януари 2014 г.
Финландия 29 февруари 2012 г. 29 февруари 2012 г.

(1) Централната банка на Нидерландия обменя гулдени само при определени условия. Гулдени, получени от търговска дейност след 27 януари 2002 г., вече не се обменят. За повече информация вижте уебсайта на централната банка на Нидерландия (De Nederlandsche Bank).