Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Латвия (от 1 януари 2014 г.)

Латвия се присъединява към еврозоната на 1 януари 2014 г. На тази дата еврото заменя латвийския лат при фиксиран обменен курс 1 € =  0,702804 LVL. След период от две седмици, през който и двете парични единици се намират в обращение, латът престава да бъде законно платежно средство от 15 януари 2014 г.

Обмяна на латвийски лат

Латвийски латове могат да бъдат обменяни безплатно в 302 пощенски клона в Латвия, по фиксирания обменен курс, до 31 март 2014 г. В банките това е възможно да се направи до 30 юни 2014 г.

Latvijas Banka също ще обменя банкноти и монети латвийски лат по фиксирания обменен курс в неограничено количество, за неограничено дълъг период от време. Услугата е безплатна.

Другите национални централни банки (НЦБ) от еврозоната ще обменят безплатно банкноти латвийски лат от 1 януари до 28 февруари 2014 г. Количеството е ограничено до 1000 евро на лице/транзакция на ден.

Основните дати на преминаването към еврото накратко
9.7.2013 г.

Съветът на ЕС одобрява приемането на Латвия в еврозоната.

10.7.2013 г.

Европейската централна банка и националните централни банки в еврозоната започват да транспортират евробанкноти до Latvijas Banka – централната банка на Латвия.

31.7.2013 г.

Започва сеченето на латвийски евромонети.

1.10.2013 г.

Цените в Латвия са обявени едновременно в латове и евро до 31 декември 2014 г. Започва кампания за „справедливо въвеждане на еврото“.

1.11.2013 г.

Започва доставката на евробанкноти и монети от Latvijas Banka до търговските банки.

10.12.2013 г.

Започва доставката на евробанкноти и монети от търговските банки към предприятия, търговци на дребно и оператори на парични автомати.

10.12.2013 г.

В търговските банки започва продажбата на стартови комплекти монети, всеки от които съдържа осемте купюри.

1.1.2014 г.

Евробанкнотите и монетите влизат в обращение, а банковите сметки се конвертират в евро.

1.1.2014 г.

За да се улесни преходът, в продължение на две седмици и двете валути – лат и евро – са в обращение и могат да се използват за плащания.

15.1.2014 г.

Евробанкнотите и монетите стават единственото законно платежно средство.

31.3.2014 г.

Краен срок за обмяна на банкноти и монети латвийски лат в пощенските клонове.

30.6.2014 г.

Краен срок за обмяна на банкноти и монети латвийски лат в търговските банки.

Без краен срок

Банкнотите и монетите латвийски лат могат да се обменят в Latvijas Banka за неограничен период от време.

Комуникационна кампания във връзка с преминаването към еврото

Европейската централна банка (ЕЦБ) и Latvijas Banka подготвят комуникационна кампания за Латвия. Тя включва:

  • производството и разпространението на публикации за евробанкнотите и монетите и преминаването към еврото;
  • два кратки видеоматериала на английски, латвийски и руски език за преминаването към еврото и как се проверяват евробанкнотите и монетите;
  • изложбата „Еврото“ в Рига, в театър „Даилес“ (Brīvības iela 75, LV-1001, Rīga) от 25 октомври до 13 декември 2013 г.;
  • конференция на високо равнище за еврото на 12 септември 2013 г.

Да обединим сили: Програма за партньорство

Програмата за партньорство предоставя комуникационни материали на предприятията и други организации, които имат желание да разпространят информация за евробанкнотите и монетите в Латвия.

Latvijas Banka и Европейската централна банка Ви приканват да обединим сили, за да разпространим „посланието за еврото“. Като партньор Вие ще имате достъп до информация за еврото, която можете да предадете на Вашите клиенти, делови партньори и служители. По този начин ще се уверите, че всички, с които работите, разполагат своевременно с точна информация от надежден източник.

Всички страници в този раздел