Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Европейски отношения

На 1 януари 1999 г. ЕЦБ пое отговорността за единната парична политика на еврозоната. Въпреки че ЕЦБ е неизменна част от институционалната рамка на ЕС, Договорът ѝ дава специален статут.

По-специално, ЕЦБ е напълно независима при изпълнението на своя мандат и задачи. Поради това тя е обект на строги изисквания за отчетност пред гражданите на Европа и техните избрани представители.

ЕЦБ взаимодейства с други европейски институции и органи поради редица икономически, функционални и правни причини. При изпълнението на задачите, свързани с европейското сътрудничество, ЕЦБ функционира в рамките на институционалната уредба на Икономическия и паричен съюз (ИПС) на Европейския съюз.

SEE ALSO

Find out more about related content

Всички страници в този раздел