European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изследвания и публикации

Нашите икономически изследвания подпомагат определянето на политиките

Ние провеждаме икономически изследвания по широк спектър от теми. Това ни помага да усъвършенстваме формулирането на политики и така допринася за благоденствието на всички европейци.

Икономически бюлетин

Икономическият бюлетин представя информация, която съставлява основата за решенията на ЕЦБ по паричната политика. Публикуваме го осем пъти в годината, две седмици след всяко заседание по паричната политика. В него се представят проучвания за икономиката и перспективите за нея.

Прочетете най-новия ни Икономически бюлетин

Изследователски бюлетин

В Изследователския бюлетин се представят подбрани скорошни разработки на икономисти на ЕЦБ. Публикува се всеки месец и обхваща широко разнообразие от икономически и финансови теми.

Прочетете Изследователския бюлетин

Международната роля на еврото

През 2022 г. международната роля на еврото беше стабилна. Това е годината, в която започна войната на Русия в Украйна, а геополитическите рискове нараснаха значително с потенциални последици за международната парична система.

Прочетете доклада ни от 2023 г.

Макропруденциален бюлетин

Във финансовия цикъл на еврозоната се наблюдава обрат. Банките обаче запазват рентабилността си, все още са налице уязвимости, а рисковете за финансовата стабилност засега не са се реализирали. Затова би следвало макропруденциалната политика да се съсредоточи върху запазването на устойчивостта на банките и кредитополучателите.

Прочетете нашия Макропруденциален бюлетин

Научни доклади

Подобно на други големи централни банки, в ЕЦБ се извършва изследователска дейност. Резултатите се публикуват в редица научни доклади.

Обзор на научните доклади

Нашите изследователи

Нашите изследователи извършват анализи на високо равнище по разнообразни теми, засягащи работата на ЕЦБ. Техният труд дава основа за решенията на ЕЦБ във всички области на политиките. Научете повече за изследователите и тяхната работа.

Нашите изследователи
КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
Научете повече за предстоящите конференции и семинари и как можете да участвате в тях.
РАБОТЕТЕ С НАС. СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШАТА МРЕЖА.

Възможности за изследователи

Работа в ЕЦБ

Ако се интересувате от изследователската работа в ЕЦБ, ние предлагаме интересни и вълнуващи възможности за учени-икономисти, стажове за студенти и стипендии както за млади, така и за утвърдени учени.

Вижте нашите стипендии и други предложения

Включете се в нашите мрежи

ЕЦБ поддържа редица професионални мрежи, чрез които извършва и координира научни изследвания с цел да използва придобитото знание в подкрепа на вземането на решения.

Вижте нашите изследователски мрежи
За неспециалисти: Прочетете нашата обяснителна статия
Научете повече
Защо ЕЦБ извършва изследователска дейност?

Всички страници в този раздел