Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Uuringud ja väljaanded

Toetame poliitikakujundust majandusuuringute abil

Teeme majandusuuringuid väga mitmesugustel teemadel. See aitab tõhustada rahapoliitika kujundamist ja annab seega panuse kõigi eurooplaste heaolu suurendamisse.

Majandusülevaade

EKP majandusülevaates antakse teavet, mis on aluseks EKP rahapoliitilistele otsustele. Ülevaade avaldatakse kaheksa korda aastas kaks nädalat pärast iga rahapoliitikaistungit. Selles selgitatakse majanduse ja selle väljavaatega seotud suundumusi.

Loe viimast majandusülevaadet

Uuringute bülletään

Uuringute bülletäänis tutvustatakse EKP ökonomistide hiljuti avaldatud uurimistöid. Bülletään ilmub kord kuus ning käsitleb erinevaid majandus- ja finantsteemasid.

Loe uuringute bülletääni

Üldtoimetised

Oleme avaldanud mitu üldtoimetist, milles esitatud andmeid kasutati hiljuti lõpetatud rahapoliitika strateegia läbivaatamisel. Üldtoimetiste seerias käsitletakse EKP peamiste ülesannetega seotud teemasid ja need on suunatud laiemale lugejaskonnale.

Loe viimaseid üldtoimetisi

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülevaade

Euroopa tasandil on arutusel mitu ettepanekut Basel III lõpuleviimiseks. EKP analüüsist selgub, et kuigi algse ettepaneku rakendamisel võivad olla ajutised majanduslikud kulud, kaaluvad pikaajalised kasud need kulud üles. Muude lahenduste kasud oleksid oluliselt väiksemad.

Loe viimast makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülevaadet

Teadustoimetised

Teadustoimetistes tutvustatakse EKP ülesannete seisukohalt olulisi majandusuuringuid. Nende avaldamise eesmärk on ergutada majandusteemalist arutelu.

Loe viimaseid teadustoimetisi

EKP majandusuurijad

EKP majandusuurijad teevad kõrgetasemelisi analüüse mitmesugustel EKP jaoks olulistel teemadel. Nende töö loob aluse EKP otsustele kõigis poliitikavaldkondades. Loe lähemalt majandusuurijatest ja uurimistöödest.

EKP majandusuurijad
KONVERENTSID JA SEMINARID
Teave eelseisvate konverentside ja seminaride ning neil osalemise kohta
TEE MEIEGA KOOSTÖÖD

Võimalused majandusuurijatele

Tule meile tööle

Pakume põnevaid töövõimalusi majandusuuringutega tegelevatele ökonomistidele, praktikavõimalusi tudengitele ja stipendiumeid majandusteadlastele.

Tutvu stipendiumite ja teiste pakkumistega

Koostöövõimalused

EKP juhib ja koordineerib uuringuid mitme võrgustiku kaudu, et saada teavet, mis toetab otsuste tegemist.

Tutvu EKP teadusuuringute võrgustikuga
POLE ASJATUNDJA? TUTVU SUUNAVIITADEGA
LOE LÄHEMALT
Miks tehakse EKPs majandusuuringuid?

Kõik selle jaotise teemad