Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Statistika

Eesmärgid

EKP statistika eesmärk on tagada kõik andmed, mida on vaja Euroopa Keskpankade Süsteemi ülesannete täitmiseks. Ehkki põhieesmärk on ellu viia euroala rahapoliitikat, koostatakse EKP statistikat ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve jaoks. EKP avaldab statistikat ja täiendavaid andmeid ka üldsusele ja turuosalistele.

Statistika koostajad

Vastastikuse mõistmise memorandumis on sätestatud EKP ja Euroopa Komisjoni (s.o Eurostati) kohustused seoses majandus- ja finantsstatistikaga Euroopa Liidu tasandil:

  • EKP vastutab eelkõige monetaar- ja finantsstatistika, eurosüsteemi rahvusvaheliste reservide ning euro efektiivsete nominaal- ja reaalkursside statistika eest;
  • Eurostat koostab eelkõige üldist majandusstatistikat;
  • EKP ja Eurostat vastutavad ühiselt maksebilansi statistika ning institutsiooniliste sektorite kaupa esitatava finants- ja mittefinantskontode statistika eest.

Statistika asukoht

EKP statistikaga saab tasuta tutvuda EKP veebilehe rubriigis „Statistics” ning statistikat saab alla laadida leheküljelt Statistical Data Warehouse.

Kõik selle jaotise teemad