European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Keskkonnakaitse EKPs

EKP-l kui ELi institutsioonil on keskkonna kaitsmisel ja võitluses kliimamuutustega täita oma roll. Selleks et parandada keskkonnasäästlikkust ja vähendada ökoloogilist jalajälge nii palju kui võimalik, võttis EKP 2007. aastal vastu oma keskkonnapoliitika ning alates 2010. aastast on ta registreeritud ka ELi keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS).

Loe lähemalt
2020. AASTAL

ON EKP

käivitanud töövahendid, et hinnata veebikohtumiste abil ära hoitud heitkoguseid

paigaldanud EKP peahoone krundile kolm mesitaru

alustanud kaugtöövõimaluste suurema kasutamisega tekitatud heitkoguste hindamist

laiendanud oma elektriautode laadimise infrastruktuuri

võtnud kasutusele e-allkirjad ja e-hankeplatvormi

tõhustanud oma orgaaniliste jäätmete käitlemise infrastruktuuri

Keskkonnakaitse EKPs

Vaata lähemalt

KESKKONNAKAITSE EKPS JA TEISTES ELI INSTITUTSIOONIDES

Keskkonnapoliitika

Selle poliitikaga nähakse ette konkreetsed meetmed, mille abil EKP saab parandada keskkonnasäästlikkust ja vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

Lähemalt

Energiasäästlikud lahendused EKP peahoones

Ülevaade energia, soojuse ja vihmavee taaskasutusest, mille eesmärk on muuta EKP peahoone võimalikult keskkonnasõbralikuks.

Lähemalt

Institutsioonidevaheline koostöö

EMASis registreeritud Euroopa institutsioonid teevad koostööd ökoloogilise jalajälje vähendamise nimel.

Lähemalt

Kõik selle jaotise teemad