Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Keskkonnakaitse EKPs

EKP-l kui ELi institutsioonil on keskkonna kaitsmisel ja võitluses kliimamuutustega täita oma roll. Selleks et parandada keskkonnasäästlikkust ja vähendada ökoloogilist jalajälge nii palju kui võimalik, võttis EKP 2007. aastal vastu oma keskkonnapoliitika ning on alates 2010. aastast registreeritud ka ELi keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS).

Loe lähemalt
2022. AASTAL

PARANDAS EKP OMA KESKKONNATEGEVUSE TULEMUSLIKKUST

Eurotoweri kütmisel kasutasime maagaasi asemel biogaasi.

Rakendasime täiendavaid meetmeid energia säästmiseks.

Võtsime kasutusele täiendava kvartaalse sisearuandluse EKP CO2 jalajälje kohta, et enda keskkonnamõju näitajaid paremini jälgida ja juhtida.

Muutsime peaaegu 2000 m² EKP peahoonet ümbritsevat murupinda niidutaimedega kultuurmaastikuks.

Käivitasime Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamise toetuseks kõiki EKP tegevusvaldkondi kaasava teadlikkuse tõstmise kampaania.

Eemaldasime EKP hoonetest 100 printerit, mis moodustab ligikaudu 30% nende koguarvust.

Keskkonnakaitse EKPs

Loe lähemalt

KESKKONNAKAITSE EKPS JA TEISTES ELI INSTITUTSIOONIDES

Keskkonnapoliitika

Selle poliitikaga nähakse ette konkreetsed meetmed, mille abil EKP saab parandada keskkonnasäästlikkust ja vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

Vaata lähemalt

Energiasäästlikud lahendused EKP peahoones

Ülevaade energia, soojuse ja vihmavee taaskasutusest, mille eesmärk on muuta EKP peahoone võimalikult keskkonnasõbralikuks.

Vaata lähemalt

Institutsioonidevaheline koostöö

EMASis registreeritud Euroopa institutsioonid teevad koostööd ökoloogilise jalajälje vähendamise nimel.

Vaata lähemalt

Kõik selle jaotise teemad