Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Digitaalne euro

Digitaalne euro oleks keskpanga emiteeritav digiraha, mis oleks euroalal kõigile kättesaadav.

Teeme koostööd euroala riikide keskpankadega digitaalse euro võimaliku kasutuselevõtu ettevalmistamiseks. Digitaalne euro oleks keskpanga digiraha, mis on samaväärne europangatähtedega, kuid elektroonilisel kujul. See täiendaks pangatähti ja münte ning pakuks maksete tegemisel veel ühe valikuvõimaluse.

Digitaalne euro

Digitaalsel kujul keskpangaraha, mis on kättesaadav kõigiks elektroonilisteks makseteks kauplustes, veebis või isikute vahel.

Oluline teada

Milline võiks digitaalne euro olla?

Digitaalne euro oleks elektrooniline maksevahend, mille kasutamine oleks kõigile tasuta. Samamoodi kui sularaha saab seda turvaliselt ja privaatselt kasutada kogu euroalal. Üha enam digitaliseeritud maailmas oleks digitaalne euro järgmine samm meie ühisraha teekonnal.

Milline võiks digitaalne euro olla?
Miks on digitaalset eurot vaja?

Kuna digimakseteks tehakse kättesaadavaks avaliku sektori raha, lihtsustaks digitaalne euro meie kõigi elu. Seda saaks alati ja kõikjal tasuta kasutada. Ühtlasi aitaks digitaalne euro tugevdada euroala rahapoliitilist suveräänsust ning edendaks konkurentsi Euroopa maksesektoris.

Miks on digitaalset eurot vaja?
Kuidas digitaalne euro toimiks?

Digitaalset eurot hoitaks kasutaja panga loodud e-rahakotis või avalike vahendajate juures. See võimaldaks teha kõiki tavapäraseid elektroonilisi makseid kohalikus poes, internetis ja isikute vahel nii võrgus kui ka võrguväliselt.

Kuidas digitaalne euro toimiks?
Millises etapis on projekt praegu?

Ettevalmistusetapis, mis algab 2023. aasta novembris, keskendutakse täiendavatele ettevalmistustele digitaalse euro väljatöötamiseks. Selles tuginetakse uurimisetapi järeldustele.

Järgmised sammud

Korduma kippuvad küsimused

Millist kasu toob digitaalne euro? Mille poolest erineks digitaalne euro stabiilsetest krüptovääringutest ja krüptovaradest? Kas digitaalne euro asendaks sularaha? Kliki lingile ja loe lähemalt.

Digitaalse euro projekti vahekokkuvõte

Aruandes esitatakse ülevaade eurosüsteemi töö tulemustest digitaalse euro uurimisetapis, mis kestis 2021. aasta oktoobrist kuni 2023. aasta oktoobrini.

Süvitsi

Koostöö sidusrühmadega

Ulatuslik koostöö turuosaliste ja seadusandjatega aitab tagada, et digitaalne euro vastab kasutajate vajadustele. Seepärast käivitame mitu algatust, et kaasata võimalikult palju sidusrühmi.

Juhtimine ja sidusrühmad
Dokumendid ja uuringud

Digitaalse euro uurimisetapis tehtud töö kohta on koostatud põhjalikud dokumendid ja üksikasjalikud analüüsid. Lähemat teavet saab veebilehe seonduvast rubriigist.

Süvitsi

Digitaalne euro ja...

... krüptovarad

Digitaalne euro oleks keskpanga poolt tagatud, seega ei oleks tegu krüptovaraga. Keskpanga ülesanne on säilitada raha väärtus olenemata sellest, kas tegemist on füüsilise või digitaalse rahaga. Krüptovarad ei ole tagatud ega reguleeritud ühegi keskasutuse poolt ning puudub kindlus, et neid saab vajaduse korral sularaha vastu vahetada.

Milles seisneb erinevus?

... investeeringud

Digitaalset eurot tuleks kasutada peamiselt maksevahendina, mitte finantsinvesteeringu instumendina. Analüüsime seda teemat hoolikalt, et vältida negatiivseid tagajärgi finantssektorile. Digitaalne euro oleks avalik hüve, mis tooks kasu majandusele ja ühiskonnale tervikuna.

Digitaalne euro ja finantssüsteemi areng

... üleeuroopalised maksed

Maksete valdkonnas toimuvad suured muudatused ja keskpankadel on sealjuures täita oluline roll. Maksete tegemist Euroopas peab toetama konkurentsivõimeline ja uuenduslik turg, mis suudab rahuldada klientide vajadusi, säilitades samal ajal Euroopa suveräänsuse. Sellest lähtudes on EKP koostanud digiajastu põhjaliku maksestrateegia.

Meie jaemakseteenuste strateegia

EKP taskuhääling

Digitaalne euro: mis, miks, millal? (1. ja 2. osa)

Kas ja milleks on digitaalne euro vajalik? Milline võiks see välja näha? Ja mille poolest erineks see muudest maksevahenditest? Saatejuht Katie Ranger arutab neid küsimusi digitaalse euro eksperdi Evelien Witloxiga.

Taskuhäälingu saated

Digieurost selgelt ja arusaadavalt

Valmistume digitaalse euro kasutuselevõtu võimaluseks. Ehkki otsust selle kohta ei ole veel tehtud, pakub teema suurt huvi, ent samal ajal kaasneb sellega ka vääritimõistmist. Taskuhäälingu saates räägivad saatejuht Stefania Secola ja digitaalse euro projekti juht Evelien Witlox lähemalt.

Kuula saadet

Kõik selle jaotise teemad