Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Pangatähtedega seotud uurimis- ja arendustegevus – võimalused koostööks EKPga

Europangatähtede turvalisuse tagamine

EKP, nagu kõik keskpangad, on kohustatud kaitsma pangatähtede turvalisust ja usaldusväärsust. Seetõttu tuleb pangatähtedel kasutada tõhusaid, üldsusele hõlpsalt äratuntavaid turvaelemente. Ühtlasi peab EKP tegema tehnoloogilist ennetustööd, tõhustades pidevalt nii käibelolevate kui ka uute kavandatavate europangatähtede turvaelemente. Seetõttu haldab, kooskõlastab ja rahastab EKP mitmesuguseid avaliku ja erasektori uurimisprojekte.

Rahastatava uurimistegevuse valdkonnad

EKP on huvitatud järgmiste uurimis- ja arendustegevuse valdkondade edendamisest ja nende tulemuste rakendamisest:

  • pangatähtedel kasutatavad turvaelemendid,
  • pangatähtede tootmistehnoloogia,
  • pangatähtede töötlemise/käitlemise tehnoloogia.

Rahastatavad uurimisprojektid võivad hõlmata mitmesuguseid tehnoloogiaid ning olla erineva kestuse ja eelarvega. Toetust võivad leida nii turuanalüüsid ja lühiajalised teostatavusuuringud kui ka pikemaajalised arendusprojektid ning uute pangatähtede turvaelementide tööstuslikud trükiproovid.

Kelle projekte rahastatakse?

EKP kutsub projektiettepanekuid esitama äriühinguid, uurimisinstituute ja teisi huvipakkuvates tehnoloogiavaldkondades tegutsevaid pädevaid osapooli. Asukoht Euroopa Liidus ei ole eeltingimuseks.

Täpsem teave projektiettepanekute esitamise kohta

Kui teie toode või projekt võiks olla EKP jaoks europangatähtede arendustegevuse valdkonnas huvipakkuv, palun saatke projektiettepaneku lühikirjeldus (maksimaalselt kolm A4 lehekülge) inglise keeles meiliaadressile BN-Development@ecb.europa.eu, kasutades käesolevat vormi. Infovahetuse turvalisuse tagamiseks võib kasutada EKP krüpteerimisprogrammi PGP. Projekti esitamiseks laadige alla võti. Vastus saadetakse üldjuhul ühe kuu jooksul.

Huvipakkuva ettepaneku esitajaga sõlmitakse konfidentsiaalsuse tagamiseks vaikimiskokkulepe. Seejärel palutakse esitada täiendavad andmed, järgides tavapärast taotlusvormi ja juhiseid, mida kasutatakse kõigi EKP rahastatavate projektide puhul.

Kõik selle jaotise teemad