Menu
Sellel veebilehel avaldatud teave on osaliselt ebatäielik või ebatäpne. Ajakohastatud teave avaldatakse peatselt.

Pangatähtedega seotud uurimis- ja arendustegevus – võimalused koostööks EKPga

Euro pangatähtede turvalisuse tagamine

EKPl, nagu kõigil keskpankadel, on kohustus kaitsta pangatähtede turvalisust ja usaldusväärsust. Seetõttu tuleb euro pangatähtedel kasutada tõhusaid, üldsusele hõlpsalt äratuntavaid turvaelemente. Lisaks peab EKP tegema tehnoloogilist ennetustööd, tõhustades pidevalt nii käibelolevate kui ka tulevaste euro pangatähtede turvaelemente. Seetõttu haldab, kooskõlastab ja rahastab EKP arvukaid avaliku ja erasektori uurimisprojekte.

Rahastatava uurimistegevuse valdkonnad

EKP soovib toetada ja rakendada uurimis- ning arendustegevuse järgmisi valdkondi:

  • pangatähtedel kasutatavad turvaelemendid
  • pangatähtede tootmistehnoloogia
  • pangatähtede töötlemise/käitlemise tehnoloogia

Rahastatavad uurimisprojektid võivad hõlmata mitmesuguseid tehnoloogiaid, olla erineva kestuse ja eelarvega. Toetust võivad leida nii turuanalüüsid ja lühiajalised teostatavusuuringud kui ka pikemaajalised arendusprojektid ning uute pangatähtede turvaelementide tööstuslikud trükiproovid.

Kelle projekte rahastatakse?

EKP kutsub äriühinguid, uurimisinstituute ja teisi vastavates tehnoloogiavaldkondades pädevaid osapooli esitama projektiettepanekuid. Asukoht Euroopa Liidus ei ole eeltingimuseks.

Täpsem teave projektiettepanekute esitamise kohta

Kui teie toode või projekt võiks seoses euro pangatähtedega pakkuda huvi EKPle, saatke projektiettepaneku lühikirjeldus (maksimaalselt kolm A4 lehekülge) inglise keeles (EKP töökeel) aadressile BN-Development@ecb.europa.eu. Vastus saadetakse ühe kuu jooksul.

Huvipakkuva ettepaneku esitajaga sõlmitakse konfidentsiaalsuse tagamiseks vaikimiskokkulepe. Seejärel palutakse esitada täiendavad andmed, järgides tavapärast taotlusvormi ja juhiseid, mida kasutatakse kõigi EKP rahastatavate projektide puhul.

Turvaliseks suhtlemiseks kasutab EKP krüpteerimissüsteemi PGP. Projekti esitamiseks lae võti.