Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Pangatähtedega seotud uurimis- ja arendustegevus

Euroopa Keskpangal, nagu kõigil eurosüsteemi keskpankadel, on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja turvalisust. Selleks et europangatähed oleksid alati kättesaadavad ja sotsiaalselt kaasavad, töötame välja uuenduslikke turvaelemente, mis on üldsuse jaoks usaldusväärsed ja hõlpsalt äratuntavad. Pangatähtede võltsimiskindlamaks muutmise eesmärgil tõhustame turvaelemente pidevalt ja töötame tulevaste pangatähtede jaoks välja uusi. Ühtlasi soovime leida tehnoloogiliselt jätkusuutlikke lahendusi, mis aitaksid vähendada europangatähtede ja kasutatavate protsesside keskkonnajalajälge.

Sel eesmärgil kooskõlastab ja rahastab EKP mitmesuguseid uurimis- ja arendusprojekte.

Uurimistegevuse valdkonnad

Rahastust võivad leida nii lühiajalised analüüsid ja teostatavusuuringud kui ka pikemaajalised arendusprojektid ning isegi uute pangatähtede turvaelementide trükiproovid.

Oleme huvitatud järgmiste valdkondade edendamisest ja nende tulemuste rakendamisest:

  • pangatähtede turvaelemendid,
  • pangatähtede tootmis-, töötlus- ja käitlustehnoloogia,
  • sularahatsükli keskkonnajalajälje vähendamise tehnoloogiad,
  • taju- ja tunnetuspsühholoogia.

Kelle projekte rahastatakse?

EKP kutsub projektiettepanekuid esitama äriühinguid, uurimisinstituute ja teisi huvipakkuvates tehnoloogiavaldkondades tegutsevaid pädevaid osapooli. Rahastuse taotlejate registreeritud asukoht ei pea olema Euroopa Liidus.

Täpsem teave projektiettepanekute esitamise kohta

Kui teie toode või projekt võiks olla EKP jaoks europangatähtede arendustegevuse valdkonnas huvipakkuv, palun täitke inglise keeles järgnev vorm ja saatke see meiliaadressile BN-Development@ecb.europa.eu. Täidetud vormi pikkus tohib olla maksimaalselt kolm A4 lehekülge.

Infovahetuse turvalisuse tagamiseks võib kasutada krüpteerimisprogrammi PGP. Projekti esitamiseks laadige alla võti. Üldjuhul püüame taotlustele vastata ühe kuu jooksul.

Huvipakkuva ettepaneku esitajaga sõlmitakse enne täiendava teabe edastamist vaikimiskokkulepe konfidentsiaalsuse tagamiseks. Seejärel saadame lisajuhised ja projektiettepaneku ametlikuks esitamiseks vajalikud taotlusvormid, mida kasutatakse kõigi EKP rahastatavate projektide puhul.

Varasemate projektide näited

Kõik selle jaotise teemad