Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kapitali märkimine

Viimati ajakohastatud 1. jaanuaril 2024

EKP kapital tuleb kõikide ELi liikmesriikide keskpankadelt ja moodustab 10 825 007 069,61 eurot.

Liikmesriikide keskpankade osa arvutamisel EKP kapitalis arvestatakse vastavate liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis. Neil kahel teguril on võrdne osatähtsus. EKP korrigeerib osakaalusid iga viie aasta järel ja iga kord, kui muutub EKP kapitali sissemakseid tegevate ELi liikmesriikide keskpankade arv. Kohandus tehakse Euroopa Komisjonilt saadud andmete alusel. Viimane korrektsioon tehti 1. jaanuaril 2024.

Euroala riikide keskpangad

Euroala riikide keskpankade täielikult tasutud osamaksed EKP kapitali moodustavad kokku 8 851 402 605,67 eurot ning jagunevad järgmiselt:

Euroala riikide keskpankade osa EKP kapitalis

Riigi keskpank

Kapitali märkimise alus (%) (1)

Sissemakstud kapital (€)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia)

3,0005

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank (Saksamaa)

21,7749

2 357 134 464,40

Eesti Pank (Eesti)

0,2437

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Iirimaa)

1,7811

192 804 200,92

Bank of Greece (Kreeka)

1,8474

199 981 180,60

Banco de España (Hispaania)

9,6690

1 046 669 933,56

Banque de France (Prantsusmaa)

16,3575

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka (Horvaatia)

0,6329

68 511 469,74

Banca d’Italia (Itaalia)

13,0993

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus (Küpros)

0,1802

19 506 662,74

Latvijas Banka (Läti)

0,3169

34 304 447,40

Lietuvos bankas (Leedu)

0,4826

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg)

0,2976

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta)

0,1053

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank (Madalmaad)

4,8306

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank (Austria)

2,4175

261 694 545,91

Banco de Portugal (Portugal)

1,9014

205 826 684,42

Banka Slovenije (Sloveenia)

0,4041

43 743 853,57

Národná banka Slovenska (Slovakkia)

0,9403

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank (Soome)

1,4853

160 783 830,00

Kokku

81, 7681

8 851 402 605,67

(1) Alates majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi algusest 1. jaanuaril 1999 on kapitali märkimise alust muudetud üheksa korda: iga viie aasta järel ette nähtud korralisi kohandamisi tehti 1. jaanuaril 2004, 1. jaanuaril 2009, 1. jaanuaril 2014, 1. jaanuaril 2019 ja 1. jaanuaril 2024. Lisamuudatusi tehti 1. mail 2004 (kui ELiga liitusid Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti; Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia), 1. jaanuaril 2007 (kui ühinesid Bulgaaria ja Rumeenia), 1. juulil 2013 (kui ELiga liitus Horvaatia) ning 1. veebruaril 2020 (pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust).

Euroalaväliste riikide keskpangad

Euroopa Liidu seitse euroalavälist keskpanka peavad tasuma väikse protsendi enda osast EKP märgitud kapitalis panusena EKP tegevuskuludesse, mis on seotud nende osalemisega Euroopa Keskpankade Süsteemis. Alates 29. detsembrist 2010 on nende maksed moodustanud 3,75% nende koguosast märgitud kapitalis. Euroalaväliste riikide keskpankade poolt EKP-le tasutud kapital on 74 010 167,40 eurot ning jaguneb järgmiselt:

Euroalaväliste riikide keskpankade osa EKP kapitalis

Riigi keskpank

Kapitali märkimise alus (%)

Sissemakstud kapital (€)

Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgaaria)

0,9783

3 971 289,16

Česká národní banka (Tšehhi Vabariik)

1,9623

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank (Taani)

1,7797

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank (Ungari)

1,5819

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski (Poola)

6,0968

24 749 213,66

Banca Naţională a României (Rumeenia)

2,8888

11 726 730,16

Sveriges riksbank (Rootsi)

2,9441

11 951 213,74

Kokku

18,2319

74 010 167,40

Euroalaväliste riikide keskpankadel ei ole õigust osa saada EKP jaotatavast kasumist ja nad ei ole kohustatud rahastama EKP võimalikke kahjusid.

Eurosüsteemi kapitali märkimise alus

Eurosüsteemi kapitali märkimise alusest juhindutakse näiteks mõnede EKP varaostukavade raames valdava osa ostude tegemisel, kuna see hõlmab ainult euroala riikide keskpanku.

Eurosüsteemi kapitali märkimise alus 1. jaanuaril 2024 ja 1. jaanuaril 2023

Riik

Eurosüsteemi kapitali märkimise alus
1. jaanuar 2024
%

Eurosüsteemi kapitali märkimise alus
1. jaanuar 2023
%

Belgia

3,6695

3,6139

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

Taani

Saksamaa

26,6301

26,1494

Eesti

0,2980

0,2794

Iirimaa

2,1782

1,6798

Kreeka

2,2593

2,4536

Hispaania

11,8249

11,8287

Prantsusmaa

20,0047

20,2600

Horvaatia

0,7740

0,8044

Itaalia

16,0201

16,8518

Küpros

0,2204

0,2134

Läti

0,3876

0,3865

Leedu

0,5902

0,5741

Luksemburg

0,3640

0,3268

Ungari

Malta

0,1288

0,1040

Madalmaad

5,9077

5,8133

Austria

2,9565

2,9033

Poola

Portugal

2,3254

2,3217

Rumeenia

Sloveenia

0,4942

0,4776

Slovakkia

1,1500

1,1360

Soome

1,8165

1,8221

Rootsi

Kokku(2)

100,0000

100,0000

(2) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.

EKP puhaskasumi ja -kahjumi jaotamine

EKP puhaskasum ja -kahjum jaotuvad euroala riikide keskpankade vahel vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 33.

33.1 EKP puhaskasum kantakse üle järgmiselt:

  1. summa, mille määrab EKP nõukogu ja mis ei või ületada 20% puhaskasumist, kantakse üle üldreservfondi piiranguga, et see ei ole suurem kui 100% kapitalist; ning
  2. ülejäänud puhaskasum jaotatakse EKP osanike vahel proportsionaalselt nende sissemaksetega.

33.2 Kui EKP kannab kahjumit, võib kahjumi katta EKP üldreservfondi arvelt ja vajaduse korral EKP nõukogu otsuse põhjal vastava majandusaasta kattevara kasumi arvelt proportsionaalselt nende summadega, mis on jaotatud riikide keskpankadele kooskõlas artikliga 32.5.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Kõik selle jaotise teemad