European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kapitali märkimine

Viimati uuendatud 29. detsembril 2021

EKP kapital tuleb kõikide ELi liikmesriikide keskpankadelt ja moodustab 10 825 007 069,61 eurot.

Liikmesriikide keskpankade osa arvutamisel EKP kapitalis arvestatakse vastavate liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis. Neil kahel teguril on võrdne osatähtsus. EKP korrigeerib osakaalusid iga viie aasta järel ja iga kord, kui muutub EKP kapitali sissemakseid tegevate ELi liikmesriikide keskpankade arv. Kohandus tehakse Euroopa Komisjonilt saadud andmete alusel. Viimati toimus korrigeerimine 1. veebruaril 2020 pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust.1

Euroala riikide keskpangad

Euroala riikide keskpankade osamaksed EKP kapitali moodustavad kokku 7 583 649 493,38 eurot ning jagunevad järgmiselt:

Euroala riikide keskpankade osa EKP kapitalis(2)
Riigi keskpank Kapitali märkimise alus (%) Sissemakstud kapital (€)
1) Alates majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi algusest 1. jaanuaril 1999 on kapitali märkimise alust muudetud kaheksa korda: iga viie aasta järel ette nähtud korralisi kohandamisi tehti 1. jaanuaril 2004, 1. jaanuaril 2009, 1. jaanuaril 2014 ja 1. jaanuaril 2019; lisamuudatusi tehti 1. mail 2004 (kui ELiga liitusid Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti; Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia), 1. jaanuaril 2007 (kui ühinesid Bulgaaria ja Rumeenia), 1. juulil 2013 (kui ELiga liitus Horvaatia) ning 1. veebruaril 2020 (pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust).
2) Euroala riikide keskpankade suurenenud osamaksed seoses Inglise keskpanga lahkumisega Euroopa Keskpankade Süsteemist tasutakse kahe aastamaksena (vt 30. jaanuaril 2020 EKP veebilehel avaldatud pressiteade). Esimene aastamakse tasuti 29. detsembril 2021 ja ülejäänud osa tasutakse 28. detsembril 2022.
3) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,9630 298 517 938,09
Deutsche Bundesbank (Saksamaa) 21,4394 2 159 988 350,30
Eesti Pank (Eesti) 0,2291 23 081 491,61
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Iirimaa) 1,3772 138 750 895,83
Bank of Greece (Kreeka) 2,0117 202 675 847,48
Banco de España (Hispaania) 9,6981 977 069 461,84
Banque de France (Prantsusmaa) 16,6108 1 673 513 927,13
Banca d’Italia (Itaalia) 13,8165 1 391 992 268,53
Central Bank of Cyprus (Küpros) 0,1750 17 630 995,33
Latvijas Banka (Läti) 0,3169 31 927 213,83
Lietuvos bankas (Leedu) 0,4707 47 422 340,02
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2679 26 990 535,14
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 8 593 850,87
De Nederlandsche Bank (Madalmaad) 4,7662 480 187 713,99
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 2,3804 239 821 835,92
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 191 774 854,93
Banka Slovenije (Sloveenia) 0,3916 39 453 130,12
Národná banka Slovenska (Slovakkia) 0,9314 93 837 194,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Soome) 1,4939 150 508 251,00
Kokku(3) 81,3286 8 193 738 096,55

Eurosüsteemi kapitali märkimise alus

Eurosüsteemi kapitali märkimise alusest juhindutakse näiteks EKP varaostukavade raames ostude tegemisel, kuna see hõlmab ainult euroala riikide keskpanku.

Eurosüsteemi kapitali märkimise alus 1. veebruaril 2020 ja 1. jaanuaril 2019

Euroala riikide keskpankade osa EKP kapitalis(4)
Riik Eurosüsteemi kapitali märkimise alus 1. veebruar 2020 Eurosüsteemi kapitali märkimise alus 1. jaanuar 2019
% %
4) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.
Belgia 3,6432 3,6313
Bulgaaria    
Tšehhi Vabariik    
Taani    
Saksamaa 26,3615 26,3827
Eesti 0,2817 0,2827
Iirimaa 1,6934 1,6884
Kreeka 2,4735 2,4839
Hispaania 11,9246 11,9784
Prantsusmaa 20,4243 20,4059
Horvaatia    
Itaalia 16,9885 16,9530
Küpros 0,2152 0,2159
Läti 0,3897 0,3923
Leedu 0,5788 0,5830
Luksemburg 0,3294 0,3261
Ungari    
Malta 0,1049 0,1051
Madalmaad 5,8604 5,8429
Austria 2,9269 2,9195
Poola    
Portugal 2,3405 2,3510
Rumeenia    
Sloveenia 0,4815 0,4828
Slovakkia 1,1452 1,1497
Soome 1,8369 1,8254
Rootsi    
Kokku 100,0000 100,0000

EKP puhaskasumi ja -kahjumi jaotamine

EKP puhaskasum ja -kahjum jaotuvad euroala riikide keskpankade vahel vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 33.

33.1. EKP puhaskasum kantakse üle järgmiselt:

  1. summa, mille määrab EKP nõukogu ja mis ei või ületada 20% puhaskasumist, kantakse üle üldreservfondi piiranguga, et see ei ole suurem kui 100% kapitalist; ning
  2. ülejäänud puhaskasum jaotatakse EKP osanike vahel proportsionaalselt nende sissemaksetega.

33.2. Kui EKP kannab kahjumit, võib kahjumi katta EKP üldreservfondi arvelt ja vajaduse korral EKP nõukogu otsuse põhjal vastava majandusaasta kattevara kasumi arvelt proportsionaalselt nende summadega, mis on jaotatud riikide keskpankadele kooskõlas artikliga 32.5.

Euroalaväliste riikide keskpangad

Euroopa Liidu kaheksa euroalavälist keskpanka peavad tasuma väikse protsendi enda osast EKP märgitud kapitalis panusena EKP tegevuskuludesse, mis on seotud nende osalemisega Euroopa Keskpankade Süsteemis. Alates 29. detsembrist 2010 on nende maksed moodustanud 3,75% nende koguosast märgitud kapitalis. Euroalaväliste riikide keskpankade poolt EKP-le tasutud kapital on 75 794 263,89 eurot ning jaguneb järgmiselt:

Euroalaväliste riikide keskpankade osa EKP kapitalis
Riigi keskpank Kapitali märkimise alus (%) Sissemakstud kapital (€)
5) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgaaria) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Tšehhi Vabariik) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Taani) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Horvaatia) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Ungari) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Poola) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumeenia) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Rootsi) 2,9790 12 092 886,02
Kokku(5) 18,6714 75 794 263,89

Euroalaväliste riikide keskpankadel ei ole õigust osa saada EKP jaotatavast kasumist ja nad ei ole kohustatud rahastama EKP võimalikke kahjusid.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Kõik selle jaotise teemad