Kapitalo pasirašymas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 m. sausio 1 d.

ECB kapitalą (dabar jis yra 10 825 007 069,61 euro) sudaro visų ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų (NCB) įnašai.

Kiekvieno NCB dalis šiame kapitale apskaičiuojama naudojant raktą, kuris rodo atitinkamos šalies bendro gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto visoje ES dalį. Abu veiksniai yra vienodai svarbūs. ECB pakoreguoja šias dalis kas penkerius metus ir kaskart, kai pasikeičia NCB, mokančių įnašus į ECB kapitalą, skaičius. Tai – ES valstybių narių NCB. Dalys koreguojamos remiantis Europos Komisijos pateiktais duomenimis.

Nuo 1999 m. sausio 1 d., prasidėjus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajam etapui, kapitalo raktas buvo keistas septynis kartus: koreguojant kas penkerius metus – 2004 m. sausio 1 d., 2009 m. sausio 1 d., 2014 m. sausio 1 d. ir 2019 m. sausio 1 d. – ir papildomai 2004 m. gegužės 1 d. (į ES įstojus Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai), 2007 m. sausio 1 d. (į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai) ir 2013 m. liepos 1 d (į ES įstojus Kroatijai).

Euro zonos nacionaliniai centriniai bankai

Euro zonos NCB visiškai apmokėtas pasirašytas ECB kapitalas – 7 536 110 121,69 euro. Jį sudaro:

Euro zonos NCB įnašai į ECB kapitalą

Nacionaliniai centriniai bankai Kapitalo raktas, % Apmokėtas kapitalas (€)
1) Dėl apvalinimo pateiktų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,5280 273 656 178,72
Deutsche Bundesbank (Vokietija) 18,3670 1 988 229 048,48
Eesti Pank (Estija) 0,1968 21 303 613,91
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Airija) 1,1754 127 237 133,10
Bank of Greece (Graikija) 1,7292 187 186 022,25
Banco de España (Ispanija) 8,3391 902 708 164,54
Banque de France (Prancūzija) 14,2061 1 537 811 329,32
Banca d'Italia (Italija) 11,8023 1 277 599 809,38
Central Bank of Cyprus (Kipras) 0,1503 16 269 985,63
Latvijas Banka (Latvija) 0,2731 29 563 094,31
Lietuvos bankas (Lietuva) 0,4059 43 938 703,70
Banque centrale du Luxembourg (Liuksemburgas) 0,2270 24 572 766,05
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0732 7 923 905,17
De Nederlandsche Bank (Nyderlandai) 4,0677 440 328 812,57
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 2,0325 220 018 268,69
Banco de Portugal (Portugalija) 1,6367 177 172 890,71
Banka Slovenije (Slovėnija) 0,3361 36 382 848,76
Národná banka Slovenska (Slovakija) 0,8004 86 643 356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Suomija) 1,2708 137 564 189,84
Iš viso1 69,6176 7 536 110 121,69

ECB grynasis pelnas (nuostolis) paskirstomas euro zonos NCB pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 33 straipsnį:

Teisinė sistema

ECB grynojo pelno ir nuostolio paskirstymas

33.1. ECB grynasis pelnas pervedamas tokia tvarka:

  1. suma, kurią turi nustatyti Valdančioji taryba ir kuri negali viršyti 20 % grynojo pelno, pervedama į bendrą atsargų fondą, kuriam taikoma riba, lygi 100 % kapitalo;
  2. likęs grynasis pelnas paskirstomas ECB dalininkams proporcingai jų apmokėtoms dalims.

33.2. Jeigu ECB patiria nuostolį, trūkumą galima kompensuoti iš ECB bendrojo atsargų fondo ir prireikus Valdančiosios tarybos sprendimu iš atitinkamų finansinių metų pinigų politikos pajamų proporcingai ir neviršijant sumų, kokios paskirstytos nacionaliniams centriniams bankams pagal 32.5 straipsnį.

Ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai

Devyni ES priklausantys ne euro zonos NCB turi iš dalies padengti ECB veiklos išlaidas, susijusias su jų dalyvavimu Europos centrinių bankų sistemoje, apmokėdami nedidelį savo dalies pasirašytame ECB kapitale procentą. Nuo 2010 m. gruodžio 29 d. šie įnašai sudaro 3,75 % visos jų dalies pasirašytame kapitale. Ne euro zonos NCB apmokėtas ECB kapitalas – 123 333 635,55 euro. Jį sudaro:

Ne euro zonos NCB įnašai į ECB kapitalą

Nacionaliniai centriniai bankai Kapitalo raktas, % Apmokėtas kapitalas (€)
1) Dėl apvalinimo pateiktų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.
Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas) (Bulgarija) 0,8511 3 454 936,32
Česká národní banka (Čekija) 1,6172 6 564 825,54
Danmarks Nationalbank (Danija) 1,4986 6 083 383,35
Hrvatska narodna banka (Kroatija) 0,5673 2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank (Vengrija) 1,3348 5 418 457,29
Narodowy Bank Polski (Lenkija) 5,2068 21 136 367,55
Banca Naţională a României (Rumunija) 2,4470 9 933 297,11
Sveriges Riksbank (Švedija) 2,5222 10 238 562,31
Bank of England (Jungtinė Karalystė) 14,3374 58 200 921,14
Iš viso1 30,3824 123 333 635,55

Ne euro zonos NCB neturi teisės gauti jokios skirstytino ECB pelno dalies ir nėra įpareigoti padengti jokių ECB nuostolių.

Pranešimas spaudai