Kapitalo pasirašymas

Paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. sausio 1 d.
 

ECB kapitalą sudaro visų ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų (NCB) įnašai. Šiuo metu kapitalo suma siekia 10 825 007 069,61 euro.

Kiekvieno NCB dalis šiame kapitale apskaičiuojama naudojant raktą, kuris rodo atitinkamos šalies bendro gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto visoje ES dalį. Abu veiksniai yra vienodai svarbūs. ECB pakoreguoja šias dalis kas penkerius metus ir kaskart naujai šaliai prisijungus prie ES. Dalys koreguojamos remiantis Europos Komisijos pateiktais duomenimis.

Nuo 1999 m. sausio 1 d., prasidėjus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajam etapui, kapitalo raktas buvo keistas šešis kartus: po penkerių metų laikotarpių – 2004 m. sausio 1 d., 2009 m. sausio 1 d. ir 2014 m. sausio 1 d., papildomai – 2004 m. gegužės 1 d. (į ES įstojus Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai), 2007 m. sausio 1 d. (į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai) ir 2013 m. liepos 1 d. (į ES įstojus Kroatijai).

Euro zonos šalių NCB

Euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų apmokėtos ECB pasirašyto kapitalo dalys iš viso sudaro 7 619 884 851,40 euro sumą, kuri pasiskirsčiusi taip:

Euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų įnašas į ECB kapitalą

Nacionalinis centrinis bankas Kapitalo raktas (%) Apmokėtas kapitalas (€)
1) Dėl apvalinimo visų skaičių suma gali nesutapti su bendra suma.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Vokietija) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Estija) 0,1928 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Airija) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Graikija) 2,0332 220 094 043,74
Banco de España (Ispanija) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Prancūzija) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d'Italia (Italija) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Kipras) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Latvija) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Lietuva) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale du Luxembourg (Liuksemburgas) 0,2030 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Nyderlandai) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugalija) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Slovėnija) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Slovakija) 0,7725 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Suomija) 1,2564 136 005 388,82
Iš viso1 70,3915 7 619 884 851,40

ECB grynasis pelnas (nuostolis) paskirstomas euro zonos šalių nacionaliniams centriniams bankams pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 33 straipsnį:

Teisinė sistema

ECB grynojo pelno (nuostolio) paskirstymas

33.1. ECB grynasis pelnas pervedamas tokia tvarka:

  1. suma, kurią turi nustatyti Valdančioji taryba ir kuri negali viršyti 20 % grynojo pelno, pervedama į bendrąjį atsargų fondą, kuriam taikoma riba, lygi 100 % kapitalo;
  2. likęs grynasis pelnas paskirstomas ECB dalininkams proporcingai jų apmokėtoms dalims.

33.2. Jeigu ECB patiria nuostolį, trūkumą galima kompensuoti iš ECB bendrojo atsargų fondo ir, prireikus, Valdančiosios tarybos sprendimu iš atitinkamų finansinių metų pinigų politikos pajamų proporcingai ir neviršijant sumų, kokios paskirstytos nacionaliniams centriniams bankams pagal 32 straipsnio 5 dalį.

Ne euro zonos šalių NCB

Devyni ES ne euro zonos šalių nacionaliniai centriniai bankai turi iš dalies padengti ECB veiklos išlaidas, susijusias su jų dalyvavimu Europos centrinių bankų sistemoje, apmokėdami nedidelį savo dalies ECB pasirašytame kapitale procentą. Nuo 2010 m. gruodžio 29 d. šie įnašai sudaro 3,75 % visos jų dalies pasirašytame kapitale. Ne euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų įmokos į ECB kapitalą sudaro 120 192 083,17 euro sumą, kuri pasiskirsčiusi taip:

Ne euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų įnašas į ECB kapitalą

Nacionalinis centrinis bankas Kapitalo raktas (%) Apmokėtas kapitalas (€)
1) Dėl apvalinimo visų skaičių suma gali nesutapti su bendra suma.
Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas) (Bulgarija) 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Čekija) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Danija) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Kroatija) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Vengrija) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Lenkija) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (Rumunija) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Švedija) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Jungtinė Karalystė) 13,6743 55 509 147,81
Iš viso1 29,6085 120 192 083,17

Ne euro zonos šalių nacionaliniai centriniai bankai neturi teisės gauti jokios skirstytino ECB pelno dalies ir nėra įpareigoti padengti jokių ECB nuostolių.