European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kapitalo pasirašymas

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. sausio 1 d.

ECB kapitalą (dabar jis yra 10 825 007 069,61 euro) sudaro visų ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų (NCB) įnašai.

Kiekvieno NCB dalis šiame kapitale apskaičiuojama naudojant raktą, kuris kiekvienai šaliai nustatomas pagal jos gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto (BVP) dalį, palyginti su Europos Sąjungos bendru gyventojų skaičiumi ir BVP. Abu veiksniai yra vienodai svarbūs. ECB šias dalis koreguoja kas penkerius metus ir dažniau, jeigu pasikeičia NCB, kurie moka įnašus į ECB kapitalą, skaičius. Įnašus moka ES valstybių narių NCB. Dalys koreguojamos remiantis Europos Komisijos pateiktais duomenimis. Paskutinis koregavimas atliktas 2020 m. vasario 1 d., Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES.

Euro zonos nacionaliniai centriniai bankai

Euro zonos NCB visiškai apmokėtas pasirašytas ECB kapitalas sudaro 8 875 217 621,22 euro ir yra paskirstytas taip:

Euro zonos NCB įnašai į ECB kapitalą
Nacionalinis centrinis bankas Kapitalo raktas,% 1 Apmokėtasis kapitalas (€)
1 Nuo 1999 m. sausio 1 d., prasidėjus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajam etapui, kapitalo raktas buvo keistas aštuonis kartus: keturis kartus koreguotas pagal kas penkerius metus vykdomą planą (2004 m. sausio 1 d., 2009 m. sausio 1 d., 2014 m. sausio 1 d. ir 2019 m. sausio 1 d.) ir papildomai – 2004 m. gegužės 1 d. (į ES įstojus Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai), 2007 m. sausio 1 d. (į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai), 2013 m. liepos 1 d. (į ES įstojus Kroatijai) ir 2020 m. vasario 1 d. (iš ES pasitraukus Jungtinei Karalystei).
2 Hrvatska narodna banka prisijungė prie Eurosistemos po to, kai Kroatija įstojo į euro zoną 2023 m. sausio 1 d. Todėl tą dieną Hrvatska narodna banka apmokėjo likusią savo pasirašyto kapitalo dalį ECB.
3 Dėl Bank of England pasitraukimo iš Europos centrinių bankų sistemos padidėjusios pasirašytos euro zonos NCB kapitalo dalys (t. y. prieš Kroatijos prisijungimą prie euro zonos) padalintos į dvi metines įmokas (žr. 2020 m. sausio 30 d. ECB interneto svetainėje paskelbtą ECB pranešimą spaudai). Pirmoji metinė įmoka sumokėta 2021 m. gruodžio 29 d., antroji – 2022 m. gruodžio 28 d.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,9630 320 744 959,47
Deutsche Bundesbank (Vokietija) 21,4394 2 320 816 565,68
Eesti Pank (Estija) 0,2291 24 800 091,20
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Airija) 1,3772 149 081 997,36
Bank of Greece (Graikija) 2,0117 217 766 667,22
Banco de España (Ispanija) 9,6981 1 049 820 010,62
Banque de France (Prancūzija) 16,6108 1 798 120 274,32
Hrvatska narodna banka (Kroatija)2 0,6595 71 390 921,62
Banca d'Italia (Italija) 13,8165 1 495 637 101,77
Central Bank of Cyprus (Kipras) 0,1750 18 943 762,37
Latvijas Banka (Latvija) 0,3169 34 304 447,40
Lietuvos bankas (Lietuva) 0,4707 50 953 308,28
Banque centrale du Luxembourg (Liuksemburgas) 0,2679 29 000 193,94
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 9 233 731,03
De Nederlandsche Bank (Nyderlandai) 4,7662 515 941 486,95
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 2,3804 257 678 468,28
Banco de Portugal (Portugalija) 1,9035 206 054 009,57
Banka Slovenije (Slovėnija) 0,3916 42 390 727,68
Národná banka Slovenska (Slovakija) 0,9314 100 824 115,85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Suomija) 1,4939 161 714 780,61
Iš viso 3 81,9881 8 875 217 621,22

Ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai

Septyni ES priklausantys ne euro zonos NCB turi iš dalies padengti ECB veiklos išlaidas, susijusias su jų dalyvavimu Europos centrinių bankų sistemoje, apmokėdami nedidelę procentinę dalį savo dalies ECB pasirašytajame kapitale. Nuo 2010 m. gruodžio 29 d. šie įnašai sudaro 3,75 % visos jų dalies pasirašytajame kapitale. Ne euro zonos NCB apmokėtas ECB kapitalas yra 73 117 104,33 euro. Jį sudaro:

Ne euro zonos NCB įnašai į ECB kapitalą
Nacionalinis centrinis bankas Kapitalo raktas (%) Apmokėtasis kapitalas (€)
4 Dėl apvalinimo pateiktų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.
Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas) (Bulgarija) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Čekija) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Danija) 1,7591 7 140 851,23
Magyar Nemzeti Bank (Vengrija) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Lenkija) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumunija) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges Riksbank (Švedija) 2,9790 12 092 886,02
Iš viso 4 18,0119 73 117 104,33

Ne euro zonos NCB neturi teisės gauti jokios skirstytino ECB pelno dalies ir nėra įpareigoti padengti jokių ECB nuostolių.

Eurosistemos kapitalo raktas

Eurosistemos kapitalo raktas yra kapitalo raktas, naudojamas, pavyzdžiui, vykdant daugumą pirkimų pagal kai kurias ECB pirkimo programas, nes jis apima tik euro zonos nacionalinius centrinius bankus.

Eurosistemos kapitalo raktas 2023 m. sausio 1 d. ir 2020 m. vasario 1 d.
Šalis Eurosistemos raktas 2023 m. sausio 1 d. Eurosistemos raktas 2020 m. vasario 1 d.
% %
5 Dėl apvalinimo skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.
Belgija 3,6139 3,6432
Bulgarija    
Čekija    
Danija    
Vokietija 26,1494 26,3615
Estija 0,2794 0,2817
Airija 1,6798 1,6934
Graikija 2,4536 2,4735
Ispanija 11,8287 11,9246
Prancūzija 20,2600 20,4243
Kroatija 0,8044  
Italija 16,8518 16,9885
Kipras 0,2134 0,2152
Latvija 0,3865 0,3897
Lietuva 0,5741 0,5788
Liuksemburgas 0,3268 0,3294
Vengrija    
Malta 0,1040 0,1049
Nyderlandai 5,8133 5,8604
Austrija 2,9033 2,9269
Lenkija    
Portugalija 2,3217 2,3405
Rumunija    
Slovėnija 0,4776 0,4815
Slovakija 1,1360 1,1452
Suomija 1,8221 1,8369
Švedija    
Iš viso 5 100,0000 100,0000

ECB grynojo pelno ir nuostolio paskirstymas

ECB grynasis pelnas (nuostolis) paskirstomas euro zonos NCB pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 33 straipsnį:

33.1. ECB grynasis pelnas pervedamas tokia tvarka:

  1. suma, kurią turi nustatyti Valdančioji taryba ir kuri negali viršyti 20 % grynojo pelno, pervedama į bendrą atsargų fondą, kuriam taikoma riba, lygi 100 % kapitalo;
  2. likęs grynasis pelnas paskirstomas ECB dalininkams proporcingai jų apmokėtoms dalims.

33.2. Jeigu ECB patiria nuostolį, trūkumą galima kompensuoti iš ECB bendrojo atsargų fondo ir, prireikus, Valdančiosios tarybos sprendimu iš atitinkamų finansinių metų pinigų politikos pajamų proporcingai ir neviršijant sumų, kokios paskirstytos nacionaliniams centriniams bankams pagal 32.5 straipsnį.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Visi šios dalies puslapiai