Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos uždaviniai

Eurosistema turi įgyvendinti teisės aktuose nustatytą uždavinį skatinti sklandų mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų veikimą (žr. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 2 dalį ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 3 ir 22 straipsnius).

Eurosistema savo uždavinius įgyvendina atlikdama toliau nurodytus veiksmus.

  • Ji teikia mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo infrastruktūrą, kuri yra didelės vertės mokėjimų eurais sistema (TARGET2), taip pat mechanizmą, leidžiantį naudoti įkaitą tarptautiniu mastu (KCBM). Be to, Eurosistema rengia Europos masto paslaugą (T2S), pagal kurią centriniams vertybinių popierių depozitoriumams bus leidžiama atsiskaityti už vertybinių popierių sandorius centrinio banko pinigais.
  • Ji nustato priežiūros politiką ir atitinkamus didelės vertės mokėjimo sistemų, mažmeninių mokėjimo sistemų ir mokėjimo priemonių, kliringo sistemų, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir konkrečių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų standartus. Be to, vertindama, kaip tokios infrastruktūros laikosi šios politikos ir standartų, ir prireikus skatindama daryti pakeitimus, Eurosistema atlieka jų priežiūrą.
  • Ji nustato rinkos infrastruktūrų veiklos tęstinumo reikalavimus ir koordinuoja jų įgyvendinimą.
  • Ji stebi ir prireikus parengia poziciją dėl rinkos pokyčių ir teisės aktų leidybos iniciatyvų, turinčių poveikį mokėjimo infrastruktūrų ir vykdymo tvarkos, kliringo ir vertybinių popierių atsiskaitymo priežiūrai.
  • Skatindama mokėjimo sistemų efektyvumą, o mažmeninių mokėjimų srityje – perėjimą į Bendrą mokėjimų eurais erdvę, ji veikia kaip pokyčių katalizatorius. Be to, prisidėdama prie rinkos standartų derinimo ir integracijos kliūčių šalinimo, ji skatina efektyvią vertybinių popierių rinką.

Visi šios dalies puslapiai