Menu


Apie mus

Europos Centrinis Bankas – euro zonos centrinis bankas

Europos Centrinis Bankas (ECB) – 19-os eurą įsivedusių Europos Sąjungos šalių centrinis bankas. Mūsų pagrindinis uždavinys – palaikyti kainų stabilumą euro zonoje ir taip išsaugoti bendros valiutos perkamąją galią.Kokio pobūdžio organizacija yra ECB?

ECB – oficiali ES institucija, kuri yra Eurosistemos ir bankų priežiūrai sukurto Bendro priežiūros mechanizmo ašis. Sužinokite, kokia mūsų organizacinė struktūra ir kas yra kas Valdančiojoje taryboje – pagrindiniame sprendimus priimančiame organe.

Sprendimų priėmimas
ECB organizacinė schema
ECB misija

Mūsų misija – dirbti Europos žmonių labui, saugant euro vertę ir palaikant kainų stabilumą. Sužinokite daugiau apie ECB misiją ir Bendrą priežiūros mechanizmą.

Misija
Kokie mūsų uždaviniai?

Mes nustatome ir įgyvendiname pinigų politiką euro zonoje, taip pat vykdome kitus uždavinius, tarp jų ir bankų priežiūrą.

ECB uždaviniai
ECB, ECBS ir Eurosistema
Atskaitomybė Europos žmonėms

Mes dirbame Europos žmonių labui ir esame jiems atskaitingi per Europos Parlamentą. Europos Sąjungos sutartyse nustatyta įvairių atskaitomybės būdų, tarp jų ir metų ataskaitos paskelbimas.

Atskaitomybė
Metų ataskaita