Menu


За ЕЦБ

Европейската централна банка е централната банка за еврозоната

Европейската централна банка (ЕЦБ) е централната банка на 19-те държави от Европейския съюз, които са приели еврото. Нейната основна задача е да поддържа ценова стабилност в еврозоната, като по този начин запазва покупателната способност на единната валута.Каква организация е ЕЦБ?

ЕЦБ е официална институция на ЕС, ядро на Евросистемата и на единния надзорен механизъм за банков надзор. Запознайте се с нашата организация и научете кой кой е в Управителния съвет – главния орган за вземане на решения.

Вземане на решения
Организационна структура на ЕЦБ
Мисията на ЕЦБ

Нашата мисия е да служим на европейците, като запазваме стойността на еврото и поддържаме ценова стабилност. Научете повече за мисията на ЕЦБ, Евросистемата и единния надзорен механизъм.

Мисия
Какви са нашите задачи?

Определяме и прилагаме паричната политика за еврозоната и изпълняваме редица други задачи, включително банков надзор.

Задачи на ЕЦБ
ЕЦБ, ЕСЦБ и Евросистемата
Отчетност пред европейците

Ние работим за европейците и официално се отчитаме пред тях чрез Европейския парламент. В Договорите на Европейския съюз са посочени различните канали за отчетност, които включват и публикуването на годишен доклад.

Отчетност
Годишен доклад