Menu

Белгия

Няма определен краен срок за обмяна на белгийски франкове за евробанкноти.

1 EUR = 40,3399 BEF (белгийски франка)

Банкнота от 100 белгийски франка – лицева страна Банкнота от 100 белгийски франка – обратна страна

Банкнота от 100 белгийски франка
Номинална стойност: 100 BEF
Изображение: Джеймс Енсор

Банкнота от 200 белгийски франка – лицева страна Банкнота от 200 белгийски франка – обратна страна

Банкнота от 200 белгийски франка
Номинална стойност: 200 BEF
Изображение: Адолф Сакс

Банкнота от 500 белгийски франка – лицева страна Банкнота от 500 белгийски франка – обратна страна

Банкнота от 500 белгийски франка
Номинална стойност: 500 BEF
Изображение: Рене Магрит

Банкнота от 1 000 белгийски франка – лицева страна Банкнота от 1 000 белгийски франка – обратна страна

Банкнота от 1 000 белгийски франка
Номинална стойност: 1 000 BEF
Изображение: Констант Пермеке

Банкнота от 2 000 белгийски франка – лицева страна Банкнота от 2 000 белгийски франка – обратна страна

Банкнота от 2 000 белгийски франка
Номинална стойност: 2 000 BEF
Изображение: Виктор Хорта

Банкнота от 10 000 белгийски франка – лицева страна Банкнота от 10 000 белгийски франка – обратна страна

Банкнота от 10 000 белгийски франка
Номинална стойност: 10 000 BEF
Изображение: крал Албер и кралица Паола