Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Европейската централна банка(от 1998 г. насам)

На 1 юни 1998 г. ЕЦБ заменя Европейския паричен институт (ЕПИ). В знак на приемственост председателят на ЕПИ Вилем Фредерик Дуйзенберг става първият председател на ЕЦБ. ЕЦБ наследява както огромно количество подготвителна работа, така и цялата инфраструктура на ЕПИ, включително служителите, подготвени да изпълняват задачите си в ЕЦБ. Все пак в много отношения организационната структура на ЕЦБ се различава от тази на ЕПИ и оттогава в нея са настъпили редица изменения.

Извършената от ЕПИ подготвителна работа допринася за изграждането на ЕЦБ, като особено важни събития са въвеждането на еврото като депозитна валута на 1 януари 1999 г. и въвеждането на еврото в обращение на 1 януари 2002 г.

За ЕЦБ

Историческите архиви на ЕЦБ съдържат досиета, свързани със заседанията на органите ѝ за вземане на решения, правни актове и инструменти, документи на комитетите на Европейската система на централните банки и други документи от оперативно и административно естество.

Вече отворените за обществеността документи са налични в съответния раздел на публичния регистър на документите

Всички страници в този раздел