European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

За хора с увредено зрение

„Дизайн, който е добър за незрящите и частично зрящите, е добър за всички.“ Това е принципът, на който се основава тясното сътрудничество с Европейския съюз на слепите в етапа на проектирането на валутата през 90-те години. Това сътрудничество довежда до разработването на евробанкноти и монети с елементи, с които хората с увредено зрение могат уверено да боравят. За повече информация за това сътрудничество вижте Европейски съюз на слепите.

Банкноти

Елементите включват:

  • Различни размери – колкото по-висока е номиналната стойност, толкова по-голяма е банкнотата.
  • Отчетливи цветове – поредните купюри имат видимо контрастиращи цветове. Банкнотата от 5 € е сива, тази от 10 € – червена. Банкнотата от 20 € е синя, следвана от оранжева банкнота от 50 € и зелена – от 100 €. Банкнотата от 200 € е жълтокафява, а тази от 500 € е лилава.
  • Номиналната стойност е изобразена с големи числа.
  • Лесен за напипване релефен печат.
  • Знаци за хора с увредено зрение до ръба на банкнотите от 200 € и 500 €. На банкнотата от 100 € няма такива знаци; тя има същата ширина като банкнотите с по-висока номинална стойност.

Монети

Елементите включват:

  • Различни размери, форми, цветове и гуртове (странични ръбове).
  • Различно тегло – колкото по-голяма е номиналната стойност, толкова по-тежка е монетата (с изключение на монетата от 1 €).
  • Различна дебелина – колкото по-голяма е номиналната стойност, толкова по-дебела е монетата (с изключение на монетите от 2 € и 1 €).
  • Ясно изписана номинална стойност на европейската страна на монетите.

Различни гуртове

2 евро

Монетите от 2 € имат имат символи, издълбани върху фино назъбен гурт.

1 евро

Монетите от 1 € имат по гурта редуващи се три фино назъбени сектора и три гладки сектора.

50 цента 10 цента

Монетите от 50 и 10 цента имат гурт с вълнообразна форма.

20 цента

Монетите от 20 цента са с гладък гурт със седем вдлъбнатини (форма „испанско цвете“).

5 цента 1 цент

Монетите от 5 и 1 цента имат гладък гурт.

2 цента

Монетите от 2 цента имат гладък гурт с бразда по дължината.

Всички страници в този раздел