Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Хора с увредено зрение

„Дизайн, който е добър за незрящите и частично зрящите, е добър дизайн за всекиго.“

Приобщаването е принципът, на който се основава нашето тясно сътрудничество с Европейския съюз на слепите (ЕСС) от етапа на проектирането на еврото през 90-те години насам. Разработваме евробанкнотите и монетите по такъв начин, че незрящите и частично зрящите хора да могат уверено да ги използват. 

ЕЦБ се консултира редовно с ЕСС, включително при разработването на втората серия евробанкноти – серия „Европа“. 

Парите в брой са важна част от свободата на гражданите да избират как да извършват плащания. Те са от съществено значение за финансовото приобщаване на всички групи в обществото. Искаме да гарантираме, че незрящите и частично зрящите хора ще продължат уверено да използват евробанкнотите.

Елементи на дизайна на евробанкнотите, които осигуряват достъпност

От 2013 г. до 2019 г. въведохме в обращение втората серия банкноти, наречена „Европа“. Елементите на дизайна на банкнотите са същите като на тези от първата серия, но осигуряващите достъпност са подобрени, а цветовете – по-ярки. Така е по-лесно да бъдат разграничени.

Кои са осигуряващите достъпност елементи във втората серия евробанкноти?

Различни размери

Колкото по-висока е номиналната стойност, толкова по-голяма е банкнотата. Банкнотите от 50 €, 100 € и 200 € имат еднаква височина, а дължината се увеличава с нарастването на стойността.

Шестте купюри евробанкноти са представени вертикално една до друга. Банкнотите са подредени във възходящ ред по размер и купюра – от най-малката (5 €) към най-голямата (200 €).

По-ярки цветове 

Цветовете на всички купюри са по-наситени и контрастни. Банкнотата от 5 € е сива, тази от 10 € – червена, от 20 € – синя, от 50 € – оранжева, от 100 € – зелена, от 200 € – жълтокафява, от 500 € – лилава. Макар че вече не се емитират банкноти от 500 €, тези от първата серия остават законно платежно средство и все още са в обращение.

Големи числа

Големите числа, които съответстват на стойността на банкнотата, са отделени от останалите елементи на дизайна. Това засилва контраста и така по-лесно се разпознава стойността и се разграничават шестте купюри.

Релефен печат

Печатът на голямото число, съответстващо на номиналната стойност, е релефен. Благодарение на тази особеност незрящите и частично зрящите хора разпознават по-лесно номиналната стойност на банкнотата.

Част от банкнота от 20 € с релефни елементи на дизайна – числото, съответстващо на номиналната стойност, основното изображение на различни архитектурни стилове и допълнителните релефни елементи.

Релефни линии

На лицевата страна на всяка евробанкнота има релефни линии по левия и десния край. Номиналната стойност се разпознава по броя прекъсвания на поредицата от релефни линии, както е показано на изображенията по-долу. Купюрите със сходен мотив се различават по размер. 

5 € и 50 €

Релефните линии са разположени по левия и десния край и между тях няма прекъсвания.

10 € и 100 €

Релефните линии са разположени по левия и десния край и между тях има едно прекъсване.

20 € и 200 €

Релефните линии са разположени по левия и десния край и между тях има две прекъсвания.

Колко ефективни са елементите на дизайна, които осигуряват достъпност?

Искате ли да научите как става това на практика? Вижте видеоматериала по-долу, в който представител на обществото на слепите обяснява как разпознава евробанкнотите.

Достъп до текста на видеото.

Монети

Елементите включват:

  • Различни размери, форми, цветове и гуртове (странични ръбове)
  • Различно тегло – колкото по-голяма е номиналната стойност, толкова по-тежка е монетата (с изключение на монетата от 50 цента, която е по-тежка от 1 €)
  • Ясно изписана номинална стойност на общата страна на монетите  

Различни гуртове

2 €

Монетите имат букви, издълбани върху фино назъбен гурт.

1 €

Монетите имат фино назъбен гурт с три гладки сектора.

50 и 10 цента

Монетите имат по-големи напречни вдлъбнатини по целия гурт.

20 цента

Монетите имат гладък гурт със седем напречни вдлъбнатини.

5 цента и 1 цент

Монетите имат гладък гурт.

2 цента

Монетите имат гладък гурт с фина надлъжна бразда.

Ако имате въпроси за евромонетите, можете да се обърнете към Европейската комисия.

Всички страници в този раздел