Menu

Малта

Крайният срок за обмяна на малтийски лири за евробанкноти е 31 януари 2018 г.

1 EUR = 0,429300 MTL (малтийски лири)

Банкнота от 2 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 2 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 2 малтийски лири
Номинална стойност: 2 MTL
Изображение: сградите на Банка Джуратали (Banka Guratali) в Мдина и в Рабат, Гозо

Банкнота от 5 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 5 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 5 малтийски лири
Номинална стойност: 5 MTL
Изображение: задната страна на крепостната врата на Мдина, кулата Torre dello Standardo и извадка от Малтийската декларация на правата

Банкнота от 10 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 10 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 10 малтийски лири
Номинална стойност: 10 MTL
Изображение: паметник, посветен на събитията от 7 юни 1919 г. в Ла Валета

Банкнота от 20 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 20 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 20 малтийски лири
Номинална стойност: 20 MTL
Изображение: д-р Борч Оливие, министър-председател при обявяването на независимостта на Малта през 1964 г.

Банкнота от 2 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 2 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 2 малтийски лири
Номинална стойност: 2 MTL
Изображение: сградите на Банка Джуратали (Banka Guratali) в Мдина и в Рабат, Гозо

Банкнота от 5 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 5 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 5 малтийски лири
Номинална стойност: 5 MTL
Изображение: задната страна на крепостната врата на Мдина, кулата Torre dello Standardo и извадка от Малтийската декларация на правата

Банкнота от 10 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 10 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 10 малтийски лири
Номинална стойност: 10 MTL
Изображение: паметник, посветен на събитията от 7 юни 1919 г. в Ла Валета

Банкнота от 20 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 20 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 20 малтийски лири
Номинална стойност: 20 MTL
Изображение: д-р Борч Оливие, министър-председател при обявяването на независимостта на Малта през 1964 г.

Банкнота от 2 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 2 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 2 малтийски лири
Номинална стойност: 2 MTL
Изображение: Агата Барбара, бивш президент на Република Малта
Банкнотата ще спре да се обменя считано от 15 юни 2008 г.

Банкнота от 5 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 5 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 5 малтийски лири
Номинална стойност: 5 MTL
Изображение: Агата Барбара, бивш президент на Република Малта
Банкнотата ще спре да се обменя считано от 15 юни 2008 г.

Банкнота от 10 малтийски лири ― лицева страна Банкнота от 10 малтийски лири ― обратна страна

Банкнота от 10 малтийски лири
Номинална стойност: 10 MTL
Изображение: Агата Барбара, бивш президент на Република Малта
Банкнотата ще спре да се обменя считано от 13 септември 2008 г.