Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Посетете ни!

Стремим се да общуваме по прозрачен, достъпен и разбираем за всички граждани начин

Центърът за посетители на ЕЦБ се намира в главната сграда на ЕЦБ във Франкфурт на Майн, Германия. Ако ни посетите, можете да научите повече за ролята и отговорностите на ЕЦБ по интерактивен начин и да разберете как решенията ни засягат Вашето ежедневие.

Защо е важно цените да се задържат стабилни и какво означава това за Вашата покупателна способност? Как гарантираме сигурността на Вашите спестявания в банката? Кои са най-важните постижения на еврото?

Искате да научите повече? Вижте дейностите на Центъра за посетители на ЕЦБ по-долу!

Дейности на място

Посещения на място

Посещенията на място предоставят обзор на ролята и отговорностите на ЕЦБ. Те са с продължителност 90 минути, води ги служител на ЕЦБ и включват интерактивни елементи, видеоматериали и възможност за въпроси и отговори. Нашите посещения на място са безплатни.

Заявка за посещение на място

Лекции на място от експерти

Лекциите на място от експерти по конкретни теми (парична политика, евро, банков надзор и др.) са предназначени за групи, които са добре запознати с мандата на ЕЦБ. Нашите лекции от експерти с продължителност 90 минути са безплатни и се предлагат за групи от минимум 15 души.

Заявка за лекция на място

Виртуални дейности

Виртуални презентации на Центъра за посетители

Нашите виртуални презентации на Центъра за посетители с продължителност 75 минути предоставят обзор на ролята и отговорностите на ЕЦБ и дават възможност за въпроси и отговори. Нашите онлайн презентации на Центъра за посетители са безплатни.

Заявка за виртуална презентация

Виртуални лекции от експерти

Виртуалните лекции от експерти по конкретни теми (парична политика, евро, банков надзор и др.) са предназначени за групи, които са добре запознати с мандата на ЕЦБ. Тези лекции от експерти с продължителност 75 минути са безплатни.

Заявка за виртуална лекция

Виртуално посещение 

Направете виртуално посещение и се запознайте с нашия Център за посетители от която и да е точка на света! Ако имате очила за виртуална реалност, сложете ги – така ще се потопите още по-дълбоко в изживяването! 


Направете виртуално посещение
ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Вижте нашия Център за посетители

Разгледайте галерията

Преди да се включите...

Прочетете нашите правила

Полезна информация

Как да се свържете с нас и къде да ни намерите

Всички страници в този раздел