Eвро

Серия евробанкноти „Европа“

Евробанкнотите от серия „Европа“ са в процес на въвеждане в 19-те държави от еврозоната. Новата банкнота от 50 € влиза в обращение на 4 април 2017 г.

Боравещи с пари в брой на професионална основа

Ако работите в търговска банка, поща или друга организация, където се проверяват, сортират и пускат в обращение пари в брой, може би нашите материали за обучение ще Ви бъдат полезни. На разположение е и информация относно проверките за истинност и годност и относно връщането в обращение на евробанкноти.