Еврото свързва всички ни

На 1 януари 1999 г. единайсет държави от Европейския съюз (ЕС) фиксираха обменните си курсове, възприеха обща парична политика под управлението на Европейската централна банка и въведоха нова обща валута – еврото. Отначало то беше електронна валута, използвана от финансовите пазари и за безналични плащания. Евробанкнотите и евромонетите влязоха в обращение три години по-късно.

Днес еврото е валутата на 19 държави от ЕС и над 340 милиона европейци. То е една от най-значимите валути в света.

Евробанкнотите и монетите са нещо осезаемо, напомнящо ни всеки ден за свободата, удобството и възможностите, които ни носи ЕС.

Еврото
ни обединява

Колко добре всъщност познавате еврото?

Решете нашата викторина и проверете знанията си за еврото (и за Европейската централна банка). Приготвили сме забавни въпроси за начинаещи и за спецове. Пробвайте се – и после споделете в социалните медии!

Към викторината

Какви са ползите от еврото?

Еврото е нашата валута, превърнала се в неделима част от ежедневието ни. Благодарение на него е по-лесно да търгуваме, пътуваме, учим, живеем и работим в чужбина.

Ние в Европейската централна банка се грижим за еврото с цел да осигурим стабилна среда за хората от страните, в които то се използва – за семействата, работещите, работодателите, предприемачите, пенсионерите, спестителите и заемополучателите. Осигурявайки стабилността на еврото, ние допринасяме за икономическия растеж и благосъстоянието в тези страни.

Прочетете обяснителната статия

Как помага еврото на бизнеса на европейците?

Малките и средните предприятия са гръбнакът на икономиката на еврозоната. Научете какви са ползите от единната валута за предприемачите и собствениците на малък бизнес.

Видео

Еврото разкрива възможности пред европейците

Преди 25 години европейските лидери подписват Договора от Маастрихт – ключов момент от европейската интеграция, който проправя пътя за еврото. Вижте как единната ни валута улеснява пътуването, обучението и работата в чужбина за европейските граждани.

Видео

Пътят на еврото

Еврото измина дълъг път – от първите дискусии за икономически и паричен съюз в края на 60-те години на ХХ век до позицията на една от най-значимите валути в света днес.

Еврото е осезаем символ на Европа и нейните ценности. Нашата обща валута ни помага да живеем в траен мир и благоденствие и да създаваме условия за просперитет и икономическа стабилност в бъдеще.

Следете събитията
в чест на двайсетгодишнината на еврото #EUROat20

3 декември 2018 г.

#EUROat20: една необикновена история

На 3 декември 2018 г. в Брюксел Европейска комисия ще организира специално събитие в чест на еврото и неговата необикновена история. Гледайте прякото излъчване онлайн.

17–19 юни 2019 г.

Форум на ЕЦБ за централнобанковата дейност: 20 години европейски ИПС

Двайсетгодишнината на европейския икономически и паричен съюз ще бъде основната тема на шестия годишен Форум на ЕЦБ за централнобанковата дейност, който ще се проведе в Синтра, Португалия.

22 август 2019 г.

Европейски културни дни

Изданието на европейските културни дни за 2019 г. ще бъде посветено на общоевропейската култура и идентичност. Следете уебстраницата на европейските културни дни за повече информация за събитията.

31 януари 2019 г.

Стипендия „Ламфалуси“

Тазгодишното издание на стипендията е насочено към проекти, свързани с европейския икономически и паричен съюз. Вие сте изследовател или докторант? Следете за новини! От 1 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г. ще се приемат предложения за проекти.

ТЪРСИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОТО?

Ето къде можете да я намерите