Menu

Еврото свързва всички ни

На 1 януари 1999 г. единадесет държави от Европейския съюз (ЕС) фиксираха обменните си курсове, възприеха обща парична политика под ръководството на Европейската централна банка и въведоха еврото като своята нова обща парична единица. Отначало еврото беше електронна валута, използвана от финансовите пазари и за безналични плащания. Евробанкнотите и евромонетите влязоха в обращение и в портфейлите ни три години по-късно.

Днес еврото е валутата на 19 държави от ЕС и над 340 милиона европейци. То е една от най-значимите валути в света, а на нас в ЕЦБ ни е поверено опазването на неговата стойност.

Евробанкнотите и монетите са нещо осезаемо, напомнящо ни всеки ден за свободата, удобството и възможностите, които ни дава ЕС.

Еврото
ни обединява

Стратегия на Евросистемата за парите в брой

Като пазители на еврото и емитенти на евробанкнотите и евромонетите ЕЦБ и централните банки на държавите от еврозоната, или така наречената Евросистема, се стремят да осигуряват Вашия достъп до пари в брой. Нашата стратегия за паричните наличности гарантира, че парите в брой са общодостъпни и общоприети като конкурентно и надеждно средство за разплащане и като средство за съхранение на стойността.

Евросистемата преследва пет стратегически цели, за да Ви гарантира, че както сега, така и за в бъдеще ще можете свободно да използвате пари в брой като платежно средство.

Нашите пет стратегически цели, свързани с парите в брой

Защо са важни парите в брой?

Въпреки че хората все по-често избират цифровите плащания, парите в брой остават незаменими и запазват важната си роля. Те са единствената форма на пари, която всеки може да притежава и използва директно. Дават възможност за свобода, неприкосновеност на личния живот и социално приобщаване. По-малко уязвими са на киберпрестъпления и измами. Освен това са защитени от неизпълнение, тъй като са централнобанкови пари.

Научете повече за ролята на парите в брой

Как предпочитат да плащат хората в еврозоната?

Помолихме 65 000 граждани на еврозоната да записват в дневник как плащат за стоки и услуги в продължение на една година. Резултатите от проучването дават ценна информация за предпочитаните методи за плащане и за значението на парите в брой за хората в съвременния цифров свят.

Вижте резултатите

По-силни заедно

Еврото улеснява живота ни, като опростява работата, търговията, пътуването, ученето и живота в чужбина. Ние в ЕЦБ работим за бъдеще, в което еврото допринася още повече за Вашето благоденствие.

Кристин Лагард: Какво е за нас еврото

Как еврото благоприятства бизнеса на европейците?

Малките и средните предприятия са гръбнакът на икономиката на еврозоната. Научете как единната валута е полезна за предприемачите и собствениците на малки фирми.

Видео

Сигурни и трайни банкноти

Инвестираме в проучването на нови технологии, за да направим банкнотите по-сигурни и неподатливи на износване. От 2013 г. до 2019 г. въведохме в обращение втора серия банкноти, наречена „Европа“. В тях са включени иновативни защитни елементи.

Разгледайте евробанкнотите в 3D изображения

Пътят на еврото

Еврото измина дълъг път от първите дискусии за икономически и паричен съюз в края на 60-те години на ХХ век и днес е една от най-значимите валути в света.

Еврото е осезаем символ на Европа и нейните ценности. Нашата обща валута ни помага да живеем в траен мир и благоденствие и да създаваме условия за просперитет и икономическа стабилност в бъдеще.

Научете повече за пътя, който изминава еврото, за да стигне до Вас

ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЕВРОТО?

АРХИВНИ ВИДЕОЗАПИСИ И СНИМКИ

Подбрахме колекция от снимки и видеозаписи от нашия архив, които обхващат историята на еврото. Можете свободно да ги използвате, но не забравяйте да посочите ЕЦБ като източник.

Архивни видеозаписи на тема „20 години евро“
Колекция от снимки на тема „20 години евро“

ПУБЛИКАЦИИ И РЕЧИ

Разгледайте някои от най-скорошните публикации за еврото.