Еврото свързва всички ни

На 1 януари 1999 г. единайсет държави от Европейския съюз (ЕС) фиксираха обменните си курсове, възприеха обща парична политика под управлението на Европейската централна банка и въведоха нова обща валута – еврото. Отначало то беше електронна валута, използвана от финансовите пазари и за безналични плащания. Евробанкнотите и евромонетите влязоха в обращение три години по-късно.

Днес еврото е валутата на 19 държави от ЕС и над 340 милиона европейци. То е една от най-значимите валути в света.

Евробанкнотите и монетите са нещо осезаемо, напомнящо ни всеки ден за свободата, удобството и възможностите, които ни носи ЕС.

Еврото
ни обединява

Колко добре всъщност познавате еврото?

Решете нашата викторина и проверете знанията си за еврото (и за Европейската централна банка). Приготвили сме забавни въпроси за начинаещи и за спецове. Пробвайте се – и после споделете в социалните медии!

Към викторината

Какви са ползите от еврото?

Еврото е нашата валута, превърнала се в неделима част от ежедневието ни. Благодарение на него е по-лесно да търгуваме, пътуваме, учим, живеем и работим в чужбина.

Ние в Европейската централна банка се грижим за еврото с цел да осигурим стабилна среда за хората от страните, в които то се използва – за семействата, работещите, работодателите, предприемачите, пенсионерите, спестителите и заемополучателите. Осигурявайки стабилността на еврото, ние допринасяме за икономическия растеж и благосъстоянието в тези страни.

Прочетете обяснителната статия

Как помага еврото на бизнеса на европейците?

Малките и средните предприятия са гръбнакът на икономиката на еврозоната. Научете какви са ползите от единната валута за предприемачите и собствениците на малък бизнес.

Видео

Еврото разкрива възможности пред европейците

Преди 25 години европейските лидери подписват Договора от Маастрихт – ключов момент от европейската интеграция, който проправя пътя за еврото. Вижте как единната ни валута улеснява пътуването, обучението и работата в чужбина за европейските граждани.

Видео

Пътят на еврото

Еврото измина дълъг път – от първите дискусии за икономически и паричен съюз в края на 60-те години на ХХ век до позицията на една от най-значимите валути в света днес.

Еврото е осезаем символ на Европа и нейните ценности. Нашата обща валута ни помага да живеем в траен мир и благоденствие и да създаваме условия за просперитет и икономическа стабилност в бъдеще.

Следете събитията
в чест на двайсетгодишнината на еврото #EUROat20

3 декември 2018 г.

#EUROat20: една необикновена история

На 3 декември 2018 г. в Брюксел Европейска комисия ще организира специално събитие в чест на еврото и неговата необикновена история. Гледайте прякото излъчване онлайн.

17–19 юни 2019 г.

Форум на ЕЦБ за централнобанковата дейност: 20 години европейски ИПС

Двайсетгодишнината на европейския икономически и паричен съюз ще бъде основната тема на шестия годишен Форум на ЕЦБ за централнобанковата дейност, който ще се проведе в Синтра, Португалия.

22 август 2019 г.

Европейски културни дни

Изданието на европейските културни дни за 2019 г. ще бъде посветено на общоевропейската култура и идентичност. Следете уебстраницата на европейските културни дни за повече информация за събитията.

31 януари 2019 г.

Стипендия „Ламфалуси“

Тазгодишното издание на стипендията е насочено към проекти, свързани с европейския икономически и паричен съюз. Вие сте изследовател или докторант? Следете за новини! От 1 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г. ще се приемат предложения за проекти.

ТЪРСИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОТО?

Ето къде можете да я намерите

АРХИВ И СНИМКИ

Подбрахме колекция от снимки и видеозаписи от нашия архив, които обхващат последните 20 години от историята на еврото. Можете свободно да ги използвате, но не забравяйте да посочите ЕЦБ като източник.

Архивни видеозаписи на тема „20 години евро“
Колекция от снимки на тема „20 години евро“