Euron knyter oss samman

Den 1 januari 1999 låste elva EU-länder sina växelkurser mot varandra, antog en gemensam penningpolitik genom Europeiska centralbanken och införde en ny gemensam valuta: euron. Det var från början en elektronisk valuta som användes på finansmarknaden och för kontantlösa betalningar. Tre år senare sattes eurosedlarna och euromynten i omlopp.

I dag är det nitton länder och över 340 miljoner européer som har euron som valuta. Det är en av de mest betydelsefulla valutorna världen.

Eurosedlarna och euromynten är påtagliga, vardagliga påminnelser om friheten, enkelheten och de möjligheter som EU ger oss.

Euron
för oss samman

Hur mycket vet du egentligen om euron?

I vårt quiz kan du pröva dina kunskaper om euron (och Europeiska centralbanken). Vi har roliga frågor för nybörjare och experter. Pröva och berätta för andra på sociala medier!

Svara på quizet nu!

Hur du drar nytta av euron

Som vår valuta har euron blivit en självklar del i vardagen som gör det enklare för oss att göra affärer, resa, studera, bo och arbeta utomlands.

På Europeiska centralbanken tar vi hand om euron och skapar stabila förhållanden för dem som bor i euroländerna. Det gäller familjer, arbetstagare, arbetsgivare, företagare, pensionärer, sparare och låntagare. Vi bidrar till ekonomisk tillväxt och välfärd genom att säkerställa eurons stabilitet.

Läs vår förklaring

Hur blir det enklare för européer att göra affärer med euron?

Små och medelstora företag utgör ryggraden i euroområdets ekonomi. Här kan du se hur den gemensamma valutan underlättar för entreprenörer och småföretagare.

Se filmen

Euron: öppnar dörrar för oss européer

Europas ledare skrev under Maastrichtfördraget för 25 år sedan, en milstolpe i den europeiska integrationen som banade väg för euron. Här kan du se hur den gemensamma valutan har gjort det lättare för européer att resa, studera och arbeta utomlands.

Se filmen

Eurons resa

Euron har kommit långt från slutet på 60-talet, då en ekonomisk och monetär union först diskuterades, fram till i dag då den är en av de största valutorna i världen.

Euron är en påtaglig symbol för Europa och europeiska värderingar. Vår gemensamma valuta hjälper till att bevara freden och välfärden och skapar förutsättningar för välstånd och en ekonomiskt stabil framtid.

Följ vårt evenemang
och fira #EUROat20

3 december 2018

#EUROat20: en ovanlig resa

Europeiska kommissionen firar eurons ovanliga resa med en tillställning i Bryssel den 3 december 2018. Se direktsändningen

17–19 juni 2019

ECB Forum om centralbanksverksamhet: 20 år europeisk EMU

ECB:s sjätte årliga forum om centralbanksverksamhet kommer att handla om tjugo år av Europeiska och monetära unionen. Evenemanget går av stapeln i Sintra i Portugal.

22 augusti 2019

ECB:s kulturdagar

Huvudtemat för våra kulturdagar 2019 kommer att vara Europas gemensamma kultur och identitet. Du hittar snart mer information om tillställningarna på webbsidan om ECB:s kulturdagar.

31 januari 2019

Lamfalussy-stipendier

Årets stipendier delas ut till projekt som handlar om Europeiska ekonomiska och monetära unionen. Är du forskare eller doktorand? Håll ögonen öppna! Ansökningsperioden löper från den 1 december 2018 till den 31 januari 2019.

VILL DU HA MER INFORMATION OM EURON?

Se nedan

ARKIV OCH FOTON

Vi har letat i vårt arkiv och satt samman en serie foton och inspelat material från de senaste tjugo åren med euron. Du får gärna återanvända dem så länge du uppger att de kommer från oss.

Arkivfilmer om tjugo år med euron
Foton

TAL OCH SKRIVET MATERIAL

Här finns några av det senaste skriftliga och muntliga materialet om euron, Ekonomiska och monetära unionen och de ekonomiska utsikterna under de gångna tjugo åren.

Macroekonomiska obalanser i euroområdet
Mario Draghi om Ekonomiska och monetära unionen
Mario Draghi om riskreducering och riskdelning i vår monetära union 
Mario Draghi om strukturreformer i euroområdet 
Benoît Cœuré om eurons internationella roll 
Jean-Claude Trichet om tio år med euron