Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Gemensamt gränssnitt för detektorer i sedelsorteringsmaskiner med hög hastighet

Eurosystemet och de största leverantörerna av sedelsorteringsmaskiner med hög hastighet tog 2013 fram specifikationer för hur detektorer ska integreras i sådana sedelsorteringsmaskiner. Specifikationerna, som är avsedda att förbättra driftssamverkan och minska integreringssvårigheter, offentliggjordes under benämningen ”gemensamt gränssnitt för detektorer” (Common Detector Interface, CDI).

Dessa specifikationer fick ett positivt bemötande av marknaden. Tillsammans med större leverantörer av sedelsorteringsmaskiner tog Förenta staternas Federal Reserve System (FRS) och Eurosystemet därför fram en andra generation av det gemensamma gränssnittet för detektorer (CDI2) för integrering av kamerasystem och mer komplexa detektorer i maskinerna.

CDI och CDI2 får användas utan kostnad av alla intressenter (t.ex. centralbanker, tillverkare av maskiner och detektorer osv.).

Ändringar i specifikationerna för CDI eller CDI2

Alla berörda parter kan föreslå ändringar av CDI eller CDI2 genom att skicka förslag till ECB:s direktorat för betalningsmedel. Förslagen utvärderas gemensamt av Eurosystemet och FRS och kan integreras i framtida specifikationer om förslagen bedöms vara användbara.

Om du är leverantör och intresserad av att införliva CDI eller CDI2 i din sedelsorteringsmaskin eller detektor, kan ECB och FRS bistå med protokoll för acceptanstester. De kan också leverera simulatorer för att testa att CDI fungerar som det ska. Du måste först underteckna ett sekretessavtal.

Alla sidor i detta avsnitt