Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Formgivningsdetaljer

Arkitektoniska motiv

Precis som den första serien är Europaserien baserad på temat ”epoker och stilar”. De nya sedlarna har dock ändrats för att ge dem ett nytt utseende och ta hänsyn till en rad nya och förbättrade säkerhetsdetaljer. Det gör det lätt att skilja de båda serierna åt.

En oberoende sedelformgivare i Berlin, Reinhold Gerstetter, utsågs att förnya eurosedlarnas utformning.

På framsidan av båda serierna eurosedlar finns fönster och portar. De symboliserar andan av öppenhet och samarbete i Europa. Broarna på baksidan symboliserar kommunikationen mellan Europas folk och mellan Europa och resten av världen.

Liksom den första serien visar sedlarna i den andra serien arkitektoniska stilar från olika perioder i europeisk historia men inga verkliga monument eller broar. Stilarna är:

 • 5 €: Klassisk
 • 10 €: Romansk
 • 20 €: Gotisk
 • 50 €: Renässans
 • 100 €: Barock och rokoko
 • 200 €: Järn- och glasarkitektur från 1800-talet

Karta över Europa

På baksidan av båda serierna eurosedlar finns en geografisk bild av Europa. Europaserien har en reviderad karta över Europa, med Malta och Cypern. I de små rutorna nästan längst ner på sedlarna visas Kanarieöarna och några franska utomeuropeiska territorier där euron också används. Sedlarna visar inte väldigt små öar eftersom offsettryckningen inte kan återge så små detaljer.

Färger

Varje valör har sin egen färg. Sedlarna i Europaserien har samma färg som de i den första serien, 5-eurosedeln är alltså grå, 10-eurosedeln röd, 20-eurosedeln blå, 50-eurosedeln orange, 100-eurosedeln grön och 200-eurosedeln gulbrun.

Andra formgivningsdetaljer är

 • namnet på valutan – euro – med både latinska (EURO) och grekiska (EYPΩ) bokstäver för den första serien. Europaserien har även namnet i det kyrilliska (EBPO) alfabetet, eftersom Bulgarien gått med i EU,
 • förkortningen för Europeiska centralbanken i nio språkvarianter för de nya 5-, 10- och 20-eurosedlarna och tio språkvarianter för de nya 50-, 100- och 200-eurosedlarna, eftersom Kroatien gick med i EU 2013. Förkortningarna återges i enlighet med EU-protokollets ordningsföljd för länder och för officiella språk.
  • BCE (franska, italienska, portugisiska, rumänska och spanska)
  • ECB (tjeckiska, danska, holländska, engelska, lettiska, litauiska, slovakiska, slovenska och svenska)
  • ЕЦБ (bulgariska)
  • EZB (tyska)
  • EKP (estniska och finska)
  • EKT (grekiska)
  • ESB (kroatiska)
  • EKB (ungerska)
  • BĊE (maltesiska)
  • EBC (polska)
 • symbolen © för skydd av upphovsrätten och
 • EU-flaggan.

Precis som för den första sedelserien rådfrågades synskadade vid utformningen av Europaserien och deras krav har inarbetats i den slutgiltiga versionen.

Namnteckning

Sedlarna har antingen Willem F. Duisenbergs, Jean-Claude Trichets, Mario Draghis eller Christine Lagardes namnteckning – ECB:s första, andra, tredje respektive fjärde ordförande. Dessa sedlar är alla lika giltiga.

Den första serien

Willem F. Duisenberg
Jean-Claude Trichet
Mario Draghi

Europaserien

Mario Draghi
Christine Lagarde

Serienumren på sedlarna i Europaserien

Serienumren på sedlarna i den här serien är de två numren som är tryckta på sedlarnas baksida: ett svart vågrätt nummer och ett lodrätt nummer i en annan färg.

Det vågräta numret består av två bokstäver och tio siffror. Den första siffran anger vilket tryckeri sedeln kommer från, se listan nedan. Den andra har ingen särskild betydelse, den gör det möjligt att göra fler serienummer.

Sedeltryckerier och bokstäver

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Ej tilldelat L
Ej tilldelat K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Ej tilldelat G
Oberthur Fiduciaire AD (Sofia) F
Oberthur Fiduciaire SAS (Chantepie) E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Ej tilldelat C
Ej tilldelat B
Ej tilldelat A

Landskoder på den första serien sedlar

Den centralbank som beställer nya sedlar (inte nödvändigtvis samma land trycker sedlarna) får sin bokstavskod eller landskod tryckt framför serienumret. Så här ser det ut:

Den här sedeln bär bokstaven ”S” och har beställts av Banca d'Italia. Här är en lista över landskoderna.

Landskoder

¹ Sedlar som utfärdats av Banque centrale du Luxembourg och som inte är i omlopp har landskoden för den nationella centralbanken i det land där sedlarna för Luxemburg tillverkas.
Belgien Z
Tyskland X
Estland D
Irland T
Grekland Y
Spanien V
Frankrike U
Italien S
Cypern G
Lettland C
Litauen B
Luxemburg ¹
Malta F
Nederländerna P
Österrike N
Portugal M
Slovenien H
Slovakien E
Finland L

Alla sidor i detta avsnitt