Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Malta (sedan den 1 januari 2008)

Kontantövergången i etapper

Den 10 juli 2007 godkände Europeiska unionens råd Maltas ansökan om att bli medlem i euroområdet den 1 januari 2008.

Den 1 januari 2008 blev euron (EUR) lagligt betalningsmedel i Malta. Därmed ersatte euron den maltesiska liran (MTL) till en oåterkalleligen låst växelkurs på 1 EUR = 0,429300 MTL. Den snabba förhandstilldelningen av euron till professionella tredje parter före den 1 januari 2008 bidrog till att kontantutbytet kunde genomföras smidigt, att den logistiska bördan blev lättare och att kostnaderna för två valutor i omlopp minskade. Förhandstilldelningen av eurosedlar till banker inleddes den första veckan i november 2007. Mynten förhandstilldelades mer än en månad tidigare, från slutet av september. En del av kontanterna vidaretilldelades därefter till detaljhandeln och andra företag. Dessutom började kreditinstitut eller andra behöriga distributörer att sälja startpaket med euromynt till detaljhandeln och till andra företag den 1 december 2007 samt små startpaket till allmänheten den 10 december 2007. Förhandstilldelningen av eurosedlar och euromynt regleras i ECB:s riktlinje ECB/2006/9.

Övergången till euro gick snabbt och smidigt.

Från och med den 1 februari 2008 får endast eurosedlar och euromynt användas för kontantbetalningar i Malta, men kreditinstituten kan växla in sedlar och mynt i maltesiska lira till den fasta omräkningskursen till och med den 31 mars 2008. Denna tjänst kommer att vara kostnadsfri för bankkunder. De som inte är kunder får inte växla in mer än 250 MTL per person. Efter att den maltesiska valutan upphör att vara lagligt betalningsmedel kommer Central Bank of Malta att fortsätta att växla in sedlar i maltesiska lira under tio års tid och mynt under två års tid.

Maltesiska liresedlar som kan växlas in
Viktiga datum för kontantövergången
1 december 2007

”Vidaretilldelning” till företag

1 december 2007

Försäljning av startpaket med euromynt till företag

10 december 2007

Försäljning av små startpaket med euromynt till allmänheten

1 januari 2008

Kontokonvertering och införande av eurosedlar och euromynt

31 januari 2008

Sista datum då maltesiska sedlar och mynt i lira är lagliga betalningsmedel

t.o.m. den 31 mars 2008

Kreditinstituten växlar in sedlar och mynt i maltesiska lira kostnadsfritt

1 februari 2010

Sista datum för inväxling av mynt i maltesiska lira hos Central Bank of Malta

31 januari 2018

Sista datum för inväxling av sedlar i maltesiska lira hos Central Bank of Malta

Alla sidor i detta avsnitt