Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s verksamhetsmål

Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna utgör tillsammans Eurosystemet, euroområdets centralbankssystem. Eurosystemets huvudsakliga mål är att upprätthålla prisstabilitet: säkra eurons värde.

Europeiska centralbanken ansvarar för tillsynen över kreditinstitut i euroområdet och i deltagande medlemsstater utanför euroområdet inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen, som även omfattar de nationella behöriga myndigheterna. ECB bidrar på så vis till ett säkert och sunt banksystem och stabilitet i det finansiella systemet i EU och i varje deltagande medlemsstat.

Vi på Europeiska centralbanken har åtagit oss att utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt. I vårt arbete eftersträvar vi högsta möjliga integritet, kompetens, effektivitet och ansvarighet. Vi respekterar att penningpolitiken hålls åtskild från tillsynsuppgifterna. Vi utför våra uppgifter på ett öppet och tydligt vis men respekterar samtidigt gällande sekretessregler.

SE OCKSÅ

Mer om annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt