Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Elektroniskt system för anbudsgivning

Efter registrering får intresserade parter tillgång till relevant dokumentation och kan delta i upphandlingsförfaranden som görs genom det elektroniska systemet för anbudsgivning.

Tillgång till det elektroniska systemet för anbudsgivning

Behöver du teknisk support?

Så här används det elektroniska systemet för anbudsgivning

Teknisk support

Om du behöver hjälp när du använder systemet kan du kontakta ECB:s team för teknisk support på sourcing.support@ecb.europa.eu. Frågor besvaras i genomsnitt inom 1–3 arbetsdagar. Öppettider för teknisk support är måndag till fredag från 08.30 till 17.30 (lokal tid Frankfurt), dock inte på ECB:s helgdagar.

Vilka är minimisystemkraven?

Notera att det är en anbudsgivares ansvar att se till att ha en internetanslutning och fungerande utrustning samt att webbläsaren har rätt inställningar. ECB kan inte påverka dessa yttre förutsättningar. Kontakta din IT-support/administratör för att uppdatera ditt system om du har problem med minimikraven.

Webbläsare som stöds

ECB:s elektroniska system för anbudsgivning fungerar med Microsoft Internet Explorer och Google Chrome.

Andra webbläsare bör inte användas då de inte stöds.

Blockering av popupfönster

Se till att din webbläsare tillåter popupfönster.

Annan mjukvara

Anbudsdokumenten kan vara i formaten Word, Excel och PDF. För att kunna öppna PDF-filer kan du behöva ladda ned Adobe Acrobat Reader..

Hur kan jag kontrollera om mitt system uppfyller minimikraven?

Ladda upp ett testdokument (t.ex. en tom Word-fil) som en bilaga till din inlämning (”RFx response”) i ECB:s elektroniska system för anbudsgivning.

Du har förmodligen inte ett system som uppfyller minimikraven om:

 • användargränssnittet skiljer sig från skärmdumparna som visas i ECB:s användarguider
 • fönstret för att ladda upp bilagor inte öppnas.

Kontakta din IT-support/administratör om du har problem med ditt system.

Viktiga steg för inlämning

 • Registrera extra kontaktpersoner
  Anbudsgivare ska registrera minst en extra kontaktperson i systemet så att det alltid finns någon som kan ha tillgång till anbudet och kommunikationen vid behov. Du kan läsa mer om hur du skapar ett nytt användarkonto för en extra kontaktperson i kapitel III i vägledningen Hantering av leverantörskonto.
 • Ladda upp ett testdokument
  Ladda upp ett testdokument som bilaga till din inlämning (”RFx response”) så snart du har fått tillgång till anbudsdokumentationen. Då kan du se att det elektroniska systemet för anbudsgivning fungerar i din IT-infrastruktur. Du kan läsa mer om hur du laddar upp ett dokument i kapitel IV i vägledningen Lämna in ett anbud/svar till ett upphandlingsförfarande.
 • Vänta inte till sista minuten
  Lämna in dina dokument i god tid före sista inlämningsdag för respektive upphandling så att det finns tid för eventuell teknisk support. Tiden det tar att slutföra din inlämning och ladda upp alla dokument kan variera beroende på webbläsare, internetanslutning och filernas storlek (max 80 MB per fil).
 • Ändra inlämningsstatus till ”firm”
  Ditt svar är inlämnat först när inlämningsstatusen (”Rfx response”) står som ”firm” före sista inlämningsdag. När tidsfristen går ut stänger systemet upphandlingen automatiskt, oavsett om inlämningar fortfarande är i redigeringsläge. ECB kan endast beakta inlämningar som har statusen ”firm” i det relevanta upphandlingsförfarandet.
 • Kontrollera din ”RFx response” igen efter inlämning
  Gå tillbaka till ”Rfx response” i ECB:s elektroniska system för anbudsgivning och kontrollera att innehållet är komplett och att statusen är ”firm”. Vi råder dig att ta en skärmdump av dina uppladdade bilagor.

Integritetspolicyer

Ansvarsfriskrivning

ECB är inte skyldigt att tilldela kontrakt för att en leverantör registrerar sig i det elektroniska systemet för anbudsgivning eller deltar i ett anbudsförfarande.

Alla sidor i detta avsnitt