Elektroniskt system för anbudsgivning

Efter registrering får intresserade parter tillgång till relevant dokumentation och kan delta i upphandlingsförfaranden som görs genom det elektroniska systemet för anbudsgivning.

Tillgång till det elektroniska systemet för anbudsgivning

Glömt ditt lösenord?

Hur det elektroniska systemet för anbudsgivning används

Teknisk support

Om du behöver hjälp när du använder systemet kan du kontakta ECB:s team för teknisk support på sourcing.support@ecb.europa.eu. Frågor besvaras i genomsnitt inom 1–3 arbetsdagar. Öppettider för teknisk support är måndag till fredag från 08.30 till 17.30 CET, dock inte på ECB:s helgdagar.

Ytterligare information

Vilka är minimisystemkraven?

Notera att det är en anbudsgivares ansvar att se till att ha en internetanslutning och en fungerande utrustning, samt att webbläsaren har rätt inställningar. ECB kan inte påverka dessa yttre förutsättningar. Kontakta din IT-support/administratör för att uppdatera ditt system om du har problem med minimikraven.

Webbläsare
Internet Explorer (version 9 eller senare) och Google Chrome stöds. Internet Explorer är den föredragna webbläsaren.
Blockering av popupfönster
Se till att din webbläsare tillåter popupfönster.
Annan mjukvara
Anbudsdokumenten kan vara i formaten Word, Excel och PDF. För att kunna öppna PDF-filer kan du behöva ladda ned Adobe Acrobat Reader.
Hur kan jag kontrollera om mitt system uppfyller minimikraven?

Ladda upp ett testdokument (t.ex. en tom Word-fil) som en bilaga till din inlämning (”Rfx Response”) i ECB:s elektroniska system för anbudsgivning.

Om du råkar ut för något av följande problem, har du förmodligen inte ett system som uppfyller minimikraven:

  • användargränssnittet skiljer sig från skärmdumparna som visas i ECB:s användarguider,
  • fönstret för att ladda upp bilagor öppnas inte.

Kontakta din IT-support/administratör om du har problem med ditt system.

Viktig information

För att undvika komplikationer nära sista inlämningsdag för anbud kan du vidta följande åtgärder:

  • Ladda upp ett testdokument: ladda upp ett testdokument som bilaga till din inlämning (”RFx response”) så snart du har fått tillgång till anbudsdokumentationen, så att du kan se att systemet för e-anbud fungerar i din IT-infrastruktur.
  • Vänta inte till sista minuten: lämna in dina dokument i god tid före sista inlämningsdag för respektive upphandling. Tiden det tar att slutföra din inlämning och ladda upp alla dokument kan variera beroende på webbläsare, internetanslutning och filernas storlek (max 80 MB per fil).
  • Ändra inlämningsstatus till ”firm”: ditt svar är inlämnat först när inlämningsstatusen (”Rfx Response”) står som ”firm” före sista inlämningsdag. När tidsfristen går ut stänger systemet upphandlingen automatiskt, oavsett om inlämningar fortfarande är i redigeringsläge.
  • Kontrollera ditt ”RFx response” igen efter inlämning: gå tillbaka till ”Rfx Response” i ECB:s system för e-anbud och kontrollera att innehållet är komplett och att statusen är ”firm”. Vi råder dig att ta en skärmdump av dina uppladdade bilagor.
  • Registrera extra kontaktpersoner: anbudsgivare ska registrera minst en extra kontaktperson i systemet så att det alltid finns någon som kan ha tillgång till anbudet och kommunikationen vid behov. Hur du skapar ett nytt användarkonto för en extra kontaktperson kan du läsa mer om i kapitel I i användarguiden för hantering av leverantörskonto.

Ansvarsfriskrivning

ECB är inte skyldig att tilldela kontrakt för att en leverantör registrerar sig i systemet för e-anbud eller deltar i ett anbudsförfarande.