Elektroniskt system för anbudsgivning

Efter registrering får intresserade parter tillgång till relevant dokumentation och kan delta i upphandlingsförfaranden som görs genom det elektroniska systemet för anbudsgivning.

Tillgång till det elektroniska systemet för anbudsgivning

Glömt ditt lösenord?

Hur det elektroniska systemet för anbudsgivning används

Teknisk support

Om du behöver hjälp när du använder systemet kan du kontakta ECB:s team för teknisk support på sourcing.support@ecb.europa.eu. Frågor besvaras i genomsnitt inom 1-3 arbetsdagar. Öppettider för teknisk support är måndag till fredag från 08.30 till 17.30 CET, dock inte på ECB:s helgdagar.

Ytterligare information

Vilka är minimisystemkraven?

Notera att det är en anbudsgivares ansvar att se till att ha en internetanslutning och en fungerande utrustning, samt att webbläsaren har rätt inställningar. ECB kan inte påverka dessa yttre förutsättningar. Kontakta din IT-support/administratör för att uppdatera ditt system om du har problem med minimikraven.

Webbläsare
Internet Explorer (version 9 eller senare) och Google Chrome stöds. Internet Explorer är den föredragna webbläsaren.
Blockering av popupfönster
Se till att din webbläsare tillåter popupfönster.
Annan mjukvara
Anbudsdokumenten kan vara i formaten Word, Excel och PDF. För att kunna öppna PDF-filer kan du behöva ladda ned Adobe Acrobat Reader.
Hur kan jag kontrollera om mitt system uppfyller minimikraven?

Ladda upp ett testdokument (t.ex. en tom word-fil) som en bilaga till din inlämning (“Rfx Response”) i ECB:s elektroniska system för anbudsgivning.

Om du råkar ut för något av följande problem, har du förmodligen inte ett system som uppfyller minimikraven:

  • användargränssnittet skiljer sig från skärmdumparna som visas i ECB:s användarguider,
  • fönstret för att ladda upp bilagor öppnas inte.

Kontakta din IT-support/administratör om du har problem med ditt system.

Praktiska tips

För att undvika komplikationer nära sista inlämningsdag för anbud kan du vidta följande åtgärder:

  • Vänta inte till sista minuten: lämna in dina dokument i god tid före sista inlämningsdag för respektive dokument. Tiden det tar att slutföra din inlämning och ladda upp alla dokument kan variera beroende på dina filers storlek (max 20 MB per fil), din webbläsare och din internetanslutning.
  • ”Firm”-status: endast när statusen på din inlämning (“Rfx Response”) står som ”firm” har den laddats upp och genomförts. När tidsfristen går ut stänger systemet upphandlingen automatiskt, oavsett om inlämningar fortfarande är i redigeringsläge.
  • Efter inlämning: gå tillbaka till “Rfx Response” i ECB:s system för e-anbud och kontrollera att innehållet är komplett och att statusen är ”firm”. Vi råder dig att ta en skärmdump av dina uppladdade bilagor.

Ansvarsfriskrivning

ECB är inte skyldig att tilldela kontrakt för att en leverantör registrerar sig i systemet för e-anbud eller deltar i ett anbudsförfarande.

Integritetspolicy