Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Economic Bulletin

I Economic Bulletin presenteras ekonomisk och monetär information som ligger till grund för ECB-rådets policybeslut. Den utkommer åtta gånger per år, två veckor efter varje penningpolitiskt sammanträde.

Bulletinen i mars, juni, september och december innehåller omfattande analyser av den ekonomiska och monetära utvecklingen, däribland en övergripande diskussion om experternas makroekonomiska prognoser för inflation, tillväxt, offentliga finanser och utrikeshandel.

Läs den på svenska på Riksbankens webbplats

Nästa publicering:
  • Nästa publicering: nr 4, kommer den 20 juni 2024

Senaste publicering

Läs vår senaste uppdatering om den ekonomiska och monetära utvecklingen i euroområdet och i världsekonomin.

Läs det senaste numret

Alla sidor i detta avsnitt