Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

An Feasachán Eacnamaíoch

San Fheasachán Eacnamaíoch, cuirtear an fhaisnéis eacnamaíoch agus airgeadaíochta i láthair atá mar bhonn le cinntí beartais na Comhairle Rialaithe. Eisímid é ocht n-uaire in aghaidh na bliana i ndiaidh gach cruinniú beartais airgeadaíochta.

Sna Feasacháin i mí an Mhárta, i mí an Mheithimh, i mí Mheán Fómhair agus i mí na Nollag, cuirtear anailís chuimsitheach ar fáil faoi fhorbairtí eacnamaíocha agus airgeadaíochta lena n-áirítear plé comhtháite ar na réamh-mheastacháin mhaicreacnamaíocha foirne maidir le boilsciú, fás, airgeadas poiblí, agus trádáil sheachtrach.

Léigh Forbhreathnú an Fheasacháin Eacnamaíoch i nGaeilge ar shuíomh gréasáin Bhanc Ceannais na hÉireann

An chéad eisiúint eile
  • An chéad eisiúint eile: Eagrán 4 - 20 Meitheamh 2024

An eisiúint is déanaí

Léigh an t-eolas is déanaí uainn maidir leis na forbairtí eacnamaíocha agus airgeadaíochta sa limistéar euro agus i ngeilleagair an domhain.

Léigh an t‑eagrán is déanaí

Gach leathanach sa rannóg seo