Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

ECB & You 

Ag éisteacht leat agus ag obair ar do shon

Tá sé tábhachtach dúinn teagmháil a dhéanamh libh, agus sin an fáth a gcoinnímid plé oscailte ar bun idir saoránaigh an limistéir euro agus ár lucht ceaptha beartas. Ba mhaith linn do thuairimí a chloisteáil agus foghlaim faoi na saincheisteanna is tábhachtaí duit. Trí sheisiúin ceisteanna agus freagraí, agallaimh teilifíse agus modhanna eile, tá an deis agat tuairimí a roinnt agus ceisteanna a chur go díreach ar ár nUachtarán.

Leis an togra Tú Féin agus BCE, is gaire sinn do na daoine a ndéanaimid freastal orthu.

An tUachtarán Lagarde ar College Tour

Ghlac an tUachtarán Christine Lagarde páirt in éineacht leis an iriseoir Twan Huys in College Tour, clár teilifíse san Ísiltír. Sa chlár, d’fhreagair sí ceisteanna ó mhic léinn maidir le comhairle gairme, a saol pearsanta, criptea-shócmhainní, agus ábhair eile nach iad. Faigh blaiseadh den chlár sna físeáin ghearra seo.

Féach tuilleadh

President Lagarde in Finland

Check out the conversation

Eipeasóid College Tour

Féach ar an eipeasóid iomlán agus éist leis na ceisteanna a d’fhreagair an tUachtarán agus í ar College Tour ar Dutch TV.

An físeán iomlán

FÉACH FREISIN

AN BHFUIL TUILLEADH EOLAIS UAIT?

Tionscnaimh óige

Tá ról lárnach ag daoine óga maidir le todhchaí na hEorpa a mhúnlú. Eagraímid réimse tionscnamh ar fud na mór-roinne chun cabhrú leat níos mó a fhoghlaim faoin eacnamaíocht agus faoi obair an Bhainc Ceannais Eorpaigh, agus chun do thuairimí agus do smaointe a roinnt linn.

Féach tuilleadh

Mínithe

Cuirmid topaicí casta sa bhaincéireacht ceannais in iúl ar bhealach soiléir inár mínithe. Leis na téacsanna, físeáin agus graificí faisnéise simplí seo, is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim faoin mbeartas airgeadaíochta, criptea-shócmhainní, réamhthreoir, an tréimhse chiúin agus neart ábhar eile.

Féach ar ár mínithe

Gach leathanach sa rannóg seo