Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

An tUachtarán Lagarde san Ísiltír

Bíonn tionchar ag a dhéanaimidne ar gach duine sa limistéar euro. Is é sin an fáth a bhfuilimid ag iarraidh cloisteáil uaitse faoi na saincheisteanna is mó atá tábhachtach duitse. Inár sraith Tusa agus an Banc Ceannais Eorpach, is féidir leat tuairimí a roinnt agus saincheisteanna a chur faoi bhráid dhíreach Christine Lagarde Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

An tUachtarán Lagarde ar College Tour

Labhair an tUachtarán Christine Lagarde leis an iriseoir Twan Huys ar College Tour, clár teilifíse san Ísiltír. Sa chlár, d’fhreagair sí ceisteanna ó mhic léinn maidir le comhairle gairme, a saol pearsanta, criptea-shócmhainní, agus ábhair eile nach iad. Faigh blaiseadh den chomhrá sna físeáin ghearra seo.

Muinín

Ní leor muinín a bheith agat i do chumas féin — tá sé tábhachtach é sin a chur in iúl do dhaoine eile freisin.

An tábhacht a bhaineann le grá

Chabhraigh an grá leis an Uachtarán Lagarde dul chun cinn ina saol gairme. Tá sé tábhachtach infheistiú sa ghrá chun muinín a chothú ionat fein agus sna daoine atá mórthimpeall ort.

Deiseanna Gairme

Is é comhairle an Uachtaráin Lagarde do mhic léinn deiseanna a thapú nuair a thagann siad chun cinn, toisc gur féidir le plean gairme seasta cosc a chur ar dhaoine dul sa seans uaireanta.

Criptea-shócmhainní agus euro digiteach

Labhair an tUachtarán le mic léinn faoi chriptea-shócmhainní, faoi na rioscaí a bhaineann leo, agus faoi cheist an euro dhigitigh.

Féach tuilleadh

Eipeasóid College Tour

Féach ar an eipeasóid iomlán agus éist leis na ceisteanna a d’fhreagair an tUachtarán Lagarde nuair a bhí sí ar College Tour, clár teilifíse san Ísiltír.

An físeán iomlán

Grianghraif ó College Tour

Féach ar na grianghraif a glacadh ar College Tour leis an Uachtarán Lagarde.

Féach ar an albam iomlán

FÉACH FREISIN

AN BHFUIL TUILLEADH EOLAIS UAIT?

Tionscnaimh óige

Tá ról lárnach ag daoine óga maidir le todhchaí na hEorpa a mhúnlú. Eagraímid réimse tionscnamh ar fud na mór-roinne chun cabhrú leat níos mó a fhoghlaim faoin eacnamaíocht agus faoi obair an Bhainc Ceannais Eorpaigh, agus chun do thuairimí agus do smaointe a roinnt linn.

Féach tuilleadh ar thionscnaimh óige

Mínithe

Cuirimid topaicí casta sa bhaincéireacht ceannais in iúl ar bhealach soiléir inár mínithe. Leis na téacsanna, físeáin agus grafaicí faisnéise simplí seo, is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim faoin mbeartas airgeadaíochta, criptea-shócmhainní, réamhthreoir, an tréimhse chiúin agus neart ábhar eile.

Féach ar ár mínithe