Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Teagmháil

Seoladh Uaireanta oibre

Oibreoir teileafóin

Más maith leat teagmháil a dhéanamh le rannóg nó le duine ar leith sa Bhanc Ceannais Eorpach, cuir glaoch orainn le do thoil.

+49 69 1344 0

An bhfuil aon cheist agat?

Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoi na cinntí a dhéantar anseo agus faoin tionchar a bhíonn acu ar do shaol? 

Léigh na freagraí ar na ceisteanna is coitianta a fhaighimid

Nach féidir leat an freagra ar do cheist a aimsiú? Déan teagmháil linn trí úsáid a bhaint as ár bhfoirm ar líne nó glaoigh orainn (is féidir glaoch orainn ó Luan go hAoine idir 10:00 agus 12:00 agus idir 14:00 agus 16:00 CET):

Foirm Iarratais ar Fhaisnéis +800 88 01 16 11 +49 69 1344 1300

Má cheapann tú go ndearnadh teagmháil leat mar chuid de chamscéim inar baineadh mí‑úsáid as ainm an Bhainc Ceannais Eorpaigh, léigh ár gCeisteanna Coitianta faoi chalaois.

Tabhair cuairt ar an mBanc Ceannais Eorpach

Tuilleadh eolais faoi dheiseanna chun cuairt a thabhairt ar an mBanc Ceannais Eorpach.

Tabhair cuairt orainn

Fiosrúchán ó na meáin

Ba cheart d’iriseoirí teagmháil a dhéanamh linn ar an teileafón nó ar ríomhphost i gcás ceisteanna a bhaineann le gníomhaíochtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh. 

media@ecb.europa.eu +49 69 1344 7455 Teagmhálacha le haghaidh na meán

Ag an deireadh seachtaine, cuirtear glaonna chuig an uimhir ghinearálta +49 69 1344 7455 ar aghaidh chuig an oifigeach preasa ar dualgas.

Cuirí chun cainte

Is féidir cuireadh a thabhairt do chomhalta de chuid Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh nó do Chathaoirleach an Bhoird Maoirseachta labhairt ag comhdháil nó ag imeacht ach an fhoirm iarratais ar chaint phoiblí a chomhlíonadh.

Foirm iarratais ar chuireadh chun cainte

Iarratais ar dhoiciméid agus ar thaifid

Féach an treoir maidir le doiciméid agus taifid a iarraidh ó chartlann an Bhainc Ceannais Eorpaigh. 

Eolas faoin gcartlann

Teagmhálacha eile

Gach leathanach sa rannóg seo