Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Creidiúnú do mhonaróirí nótaí bainc

Ag cinntiú go bhfuil nótaí bainc euro i gcomhréir leis na caighdeáin is airde

Tá sé de dhualgas ar BCE sláine an euro mar mhodh íocaíochta a áirithiú trí na caighdeáin eiticiúla, chomhshaoil, sláinte agus sábháilteachta, slándála agus cháilíochta is airde a chur i bhfeidhm le linn chéimeanna taighde agus forbartha, deartha, táirgthe agus soláthair nótaí bainc euro.

Dá bhrí sin, ní mór do tháirgeadh nótaí bainc euro caighdeáin thionsclaíocha shonracha a chomhlíonadh, lena n-áirítear ISO 9001, ISO 14001 agus ISO 45001, agus ceanglais dhiana eiticiúla agus slándála a chomhlíonadh.

Ní mór monaróirí earraí euro a chreidiúnú

Tá monaraíocht earraí euro agus míreanna slána euro faoi réir nós imeachta creidiúnaithe BCE freisin. Ní fhéadfaidh ach monaróirí creidiúnaithe páirt a ghlacadh i soláthairtí agus conarthaí a dhéanamh do ghníomhaíocht ítime euro nó do ghníomhaíocht mhír shlán euro.

Leagtar síos coinníollacha na nósanna imeachta creidiúnaithe i gCinneadh BCE/2020/24, a bhfuil feidhm aige ón 18 Bealtaine 2021 agus arna leasú le Cinneadh BCE/2022/35, a bhfuil feidhm aige ón 16 Samhain 2022.

Réimsí monaróirí creidiúnaithe

Féadfaidh an Banc Ceannais Eorpach creidiúnú a dheonú do mhonaróirí sna réimsí seo a leanas:

  • Priontáil nótaí bainc
  • Páipéar nótaí bainc a mhonarú
  • Dúigh chlódóireachta a tháirgeadh
  • Monarú scragaill holagrafacha
  • Monarú snáithe slándála nótaí bainc
  • Monarú ítimí slána eile

Tuilleadh eolais faoi nósanna imeachta creidiúnaithe BCE

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar ár leathanach Ceisteanna Coitianta tiomnaithe.

Má tá tú ag smaoineamh ar chreidiúnú a lorg

Seol ríomhphost chuig QEHS.accreditation@ecb.europa.eu, i mBéarla, le cur síos gairid ar na táirgí a mhonaraíonn tú (dhá leathanach A4 ar a mhéad). Déanaimid ár ndícheall freagra a thabhairt laistigh de mhí amháin.

Bainimid úsáid as criptithe PGP le haghaidh cumarsáid shlán. Íoslódáil eochair PGP de chreidiúnú QEHS, le húsáid nuair atá faisnéis íogair á tarchur agat.

Deiseanna eile le haghaidh comhoibriú le BCE

Más mian leat gnéithe nó teicneolaíochtaí slándála nua a mholadh le haghaidh táirgeadh agus próiseáil nótaí bainc, féach ar ár leathanach taighde agus forbartha nótaí bainc.

Gach leathanach sa rannóg seo