Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Tuarascáil maidir le Cóineasú

Foilsítear tuarascáil maidir le cóineasú ar a laghad gach dhá bhliain nó arna iarraidh sin ag Ballstát AE ar mian leis dul isteach sa limistéar euro.

Foilsíonn an Banc Ceannais Eorpach agus an Coimisiún Eorpach na tuarascálacha seo ina ndéantar cur síos ar an dul chun cinn atá déanta ag Ballstáit nach bhfuil sa limistéar euro agus iad ag obair i dtreo na gcritéar riachtanach a bhaint amach chun an euro a ghlacadh.

FÉACH FREISIN

Foghlaim tuilleadh faoi ábhar gaolmhar

Gach leathanach sa rannóg seo