Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Raport o konwergencji

Raporty o konwergencji są sporządzane przez EBC i Komisję Europejską co dwa lata oraz dodatkowo na wniosek państwa członkowskiego UE, które chciałoby wejść do strefy euro.

Opisują postępy państw nienależących jeszcze do strefy euro w osiąganiu kryteriów konwergencji, których spełnienie jest warunkiem wprowadzenia wspólnej waluty.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Wszystkie strony w tej sekcji