Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Ślad środowiskowy banknotów euro

Eurosystem dąży do tego, żeby banknoty euro były jak najmniej szkodliwe dla środowiska, a przy tym zapewnia powszechną dostępność i akceptowalność gotówki.

Piero Cipollone, członek Zarządu EBC

Nasze podejście do pieniądza gotówkowego przedstawia strategia Eurosystemu w sprawie gotówki. Pieniądz gotówkowy należy do najważniejszych części składowych gospodarki i chcemy dopilnować, żeby pozostał on powszechnie dostępny. Musimy także zadbać o to, żeby banknoty były jak najmniej szkodliwe dla środowiska.

Jaki jest ślad środowiskowy płacenia banknotami euro?

Korzystanie przez rok z banknotów euro jako instrumentu płatniczego w przeliczeniu na jedną osobę jest równoważne z przejechaniem 8 km samochodem. To jedno z najważniejszych ustaleń z badania śladu środowiskowego produktu (PEF).

Badanie PEF zostało przeprowadzone metodą opracowaną przez Komisję Europejską na podstawie oceny cyklu życia z 2004, której celem był pomiar wpływu pierwszej serii banknotów euro na środowisko. W następstwie tej oceny podjęto działania w celu ograniczenia wpływu na środowisko, obejmujące np. przejście na stosowanie w produkcji banknotów bawełny pochodzącej w 100% ze zrównoważonych upraw i zakaz umieszczania odpadów związanych z banknotami na składowiskach.

W badaniu bierze się pod uwagę cały cykl życia banknotów euro: od wydobycia surowców i produkcji po dystrybucję i unieszkodliwienie. Wyniki pokazują, gdzie poczyniliśmy istotne postępy, i pomagają nam w poszukiwaniu dalszych możliwości zmniejszenia śladu środowiskowego banknotów.

Najważniejsze ustalenia z oceny oddziaływania na środowisko

Wpływ na środowisko jest bardzo niewielki

Ślad płacenia banknotami euro w ciągu roku przez jedną osobę jest równoważny z wpływem jazdy samochodem przez 8 km lub zaledwie 0,01% całkowitego wpływu tej osoby na środowisko.

Więcej o ogólnych wynikach

Poczyniliśmy już istotne postępy

Stosowanie bawełny z bardziej zrównoważonych upraw i zakaz umieszczania odpadów związanych z banknotami na składowiskach przyniosły już pozytywny efekt.


Więcej o naszych działaniach

Główne obszary oddziaływania na środowisko

Ponieważ banknoty znajdują się w obiegu przez wiele lat, jednym z głównych czynników przyczyniających się do powstawania śladu środowiskowego banknotów jest dystrybucja.

Więcej o przyczynach

Badanie śladu środowiskowego produktu


Perspektywy

Stale pracujemy nad tym, żeby banknoty były mniej szkodliwe dla środowiska, i szukamy sposobów na udoskonalenie materiałów i komponentów stosowanych w produkcji banknotów.

Producenci bankomatów i banki podjęli również działania w celu zmniejszenia śladu środowiskowego bankomatów i infrastruktury obiegu gotówki. Rozważane są też sposoby zmniejszenia śladu środowiskowego transportu banknotów dzięki stosowaniu bardziej zrównoważonych paliw i źródeł energii.

Na dużą skalę prowadzone są prace badawczo‑rozwojowe, których celem jest rozpoznanie innych metod unieszkodliwiania odpadów związanych z banknotami, takich jak recykling i ponowne użycie materiałów odpadowych.

Ustalenia z badania PEF zostaną uwzględnione w pracach nad przyszłymi banknotami euro.


Więcej na ten temat

Szczegółowe informacje

Badanie śladu środowiskowego produktu w pytaniach i odpowiedziach

Pytania i odpowiedzi

Dla mediów

Komunikat prasowy przedstawiający najważniejsze elementy badania śladu środowiskowego produktu

Komunikat prasowy

Wszystkie strony w tej sekcji