Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Słowenia (2007)

Etapy wymiany pieniądza

W dniu 11 lipca 2006 Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Słowenii o przyjęcie do strefy euro od 2007 roku. Słowenia wprowadziła euro jako pierwsza spośród dziesięciu krajów, które przystąpiły do Unii 1 maja 2004.

Z dniem 1 stycznia 2007 euro stało się prawnym środkiem płatniczym w Słowenii i zastąpiło słoweńskiego tolara (SIT) po nieodwołalnie ustalonym kursie 1 EUR = 239,640 SIT. W związku z tym trzeba było odpowiednio wcześnie dostarczyć do Słowenii banknoty i monety euro w ilości wystarczającej na pokrycie zapotrzebowania. W tym celu od 25 września 2006 przekazano do banków 250 milionów monet o łącznej wartości 84 mln euro, a od 29 listopada 2006 – 41,5 miliona banknotów o wartości 772 mln euro. Część tych środków została następnie rozprowadzona wśród firm detalicznych i innych podmiotów. Ponadto słoweński bank centralny (Banka Slovenije) sprzedawał, za pośrednictwem banków komercyjnych, startowe zestawy monet euro: od 1 grudnia 2006 podmiotom obsługującym obieg gotówki, a od 15 grudnia – osobom prywatnym. Szczegółowe zasady wstępnej dystrybucji banknotów i monet euro zostały określone w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBC/2006/9.

Wymiana gotówki przebiegła szybko i sprawnie. Pod koniec pierwszego dnia wszystkie publiczne bankomaty i terminale do kart płatniczych obsługiwały już transakcje w euro, a wartość banknotów euro w obiegu była wyższa niż banknotów tolara. Wymiana pieniądza w Słowenii zakończyła się zgodnie z planem dwa tygodnie po wprowadzeniu do obiegu banknotów i monet euro.

Od 15 stycznia 2007 płatności w Słowenii można dokonywać wyłącznie banknotami i monetami euro. Banknoty tolara można wymieniać w Banka Slovenije bezterminowo, a zakończenie okresu wymiany monet wyznaczono na 3 stycznia 2017.

Banknoty tolara kwalifikujące się do wymiany
Harmonogram wymiany pieniądza
1.12.2006

Sprzedaż startowych zestawów monet euro wśród podmiotów obsługujących obieg gotówki

15.12.2006

Sprzedaż startowych zestawów monet euro wśród ludności

1.01.2007

Przewalutowanie rachunków bankowych oraz wprowadzenie banknotów i monet euro

14.01.2007

Ostatni dzień statusu prawnego środka płatniczego dla banknotów i monet tolara

do 1 03.2007

Możliwość bezpłatnej wymiany banknotów i monet tolara w instytucjach kredytowych

3.01.2017

Zakończenie wymiany monet tolara w Banka Slovenije

Bezterminowo

Możliwość bezpłatnej wymiany banknotów tolara w Banka Slovenije

Wszystkie strony w tej sekcji