Menu

Słowenia (od 1 stycznia 2007 roku)

Etapy wymiany pieniądza

Banka Slovenije

11 lipca 2006 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła wniosek Słowenii o przystąpienie do strefy euro w 2007 roku. Słowenia wprowadziła euro jako pierwsza spośród dziesięciu krajów, które przystąpiły do Unii 1 maja 2004 r.

1 stycznia 2007 r. euro stało się prawnym środkiem płatniczym w Słowenii, zastępując tolara słoweńskiego (SIT) po nieodwołalnym stałym kursie wymiany 1 € = 239,640 SIT. W związku z tym trzeba było odpowiednio wcześnie dostarczyć do Słowenii banknoty i monety euro w ilości wystarczającej na pokrycie zapotrzebowania. W tym celu od 25 września 2006 r. przekazano do banków 250 milionów monet o łącznej wartości 84 mln euro, a od 29 listopada 2006 r. – 41,5 miliona banknotów o wartości 772 mln euro. Część tych środków została następnie rozprowadzona wśród firm detalicznych i innych podmiotów. Ponadto słoweński bank centralny (Banka Slovenije) sprzedawał, za pośrednictwem banków komercyjnych, zestawy startowe monet euro: od 1 grudnia 2006 r. podmiotom zajmującym się obsługą gotówki, a od 15 grudnia – osobom prywatnym. Szczegółowe zasady wstępnej dystrybucji banknotów i monet euro zostały określone w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBC/2006/9.

Wymiana gotówki przebiegła szybko i sprawnie: pod koniec pierwszego dnia wszystkie publiczne bankomaty i terminale do kart płatniczych obsługiwały już transakcje w euro, a wartość banknotów euro w obiegu była wyższa niż banknotów tolara słoweńskiego. Wymiana pieniądza w Słowenii zakończyła się zgodnie z planem dwa tygodnie po wprowadzeniu do obiegu banknotów i monet euro.

Od 15 stycznia 2007 r. płatności w Słowenii można dokonywać wyłącznie banknotami i monetami euro. Banknoty tolara słoweńskiego będzie można wymieniać w Banka Slovenije bezterminowo, a monety – do 31 grudnia 2016 r.

Banknoty tolara słoweńskiego kwalifikujące się do wymiany

Harmonogram wymiany pieniądza

1 grudnia 2006 r.
Sprzedaż zestawów startowych monet euro wśród podmiotów obsługujących obieg gotówki
15 grudnia 2006 r.
Sprzedaż zestawów startowych monet euro wśród ludności
1 stycznia 2007 r.
Przewalutowanie rachunków bankowych oraz wprowadzenie banknotów i monet euro
14 stycznia 2007 r.
Ostatni dzień, w którym banknoty i monety tolara słoweńskiego były prawnym środkiem płatniczym
1 marca 2007 r.
Ostateczny termin bezpłatnej wymiany banknotów i monet tolara słoweńskiego w instytucjach kredytowych
31 grudnia 2016 r.
Ostateczny termin wymiany monet tolara słoweńskiego przez Banka Slovenije
bezterminowo
Ostateczny termin wymiany banknotów tolara słoweńskiego przez Banka Slovenije