Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Rada Prezesów

Rada Prezesów to główny organ decyzyjny Europejskiego Banku Centralnego. W jej skład wchodzą: sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi krajowych banków centralnych z wszystkich państw strefy euro.

Rada Prezesów EBC

(13 grudnia 2023)

Kompetencje Rady Prezesów

  • Uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji potrzebnych do wykonywania zadań EBC i Eurosystemu
  • Formułowanie polityki pieniężnej strefy euro – podejmowanie decyzji dotyczących celów monetarnych, podstawowych stóp procentowych i wielkości rezerw w Eurosystemie oraz uchwalanie wytycznych w sprawie wykonania tych decyzji
  • W ramach zadań EBC związanych z nadzorem bankowym – uchwalanie decyzji dotyczących aktów prawnych, na mocy których są podejmowane decyzje nadzorcze, oraz przyjmowanie (w trybie zatwierdzenia przy braku sprzeciwu) projektów decyzji przedstawianych przez Radę ds. Nadzoru

Posiedzenia i decyzje

Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu. Co sześć tygodni Rada Prezesów ocenia sytuację gospodarczą i monetarną oraz podejmuje decyzje w sprawie polityki pieniężnej. Na pozostałych posiedzeniach omawia głównie kwestie związane z innymi zadaniami EBC i Eurosystemu. Posiedzenia w sprawach związanych z nadzorem bankowym odbywają się osobno od posiedzeń dotyczących polityki pieniężnej i pozostałych zadań EBC, żeby zapewnić rozdział funkcji nadzorczej od monetarnej.

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej są szczegółowo objaśniane co sześć tygodni na konferencji prasowej, którą prowadzi prezes EBC wraz z wiceprezesem.

Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów Więcej o decyzjach w sprawie polityki pieniężnej

Ponadto EBC regularnie publikuje relacje z posiedzeń poświęconych polityce pieniężnej – relacja z ostatniego posiedzenia ukazuje się przed terminem następnego.

Informacje o procesie decyzyjnym w jednolitym mechanizmie nadzorczym

Rotacja prawa głosu w Radzie Prezesów

1 stycznia 2015 wraz z wejściem Litwy do strefy euro zaczął obowiązywać nowy system głosowania, w którym prezesi krajowych banków centralnych na zmianę korzystają z prawa głosu w Radzie Prezesów.

Pod poniższym linkiem wyjaśniamy w formie pytań i odpowiedzi przyczyny wprowadzenia i zasady działania tego systemu.

Rotacja prawa głosu w Radzie Prezesów Harmonogram rotacji

Członkowie

Christine Lagarde

Prezes EBC

Luis de Guindos

Wiceprezes EBC

Piero Cipollone

Członek Zarządu EBC

Frank Elderson

Członek Zarządu EBC

Philip R. Lane

Członek Zarządu EBC

Isabel Schnabel

Członkini Zarządu EBC

Pierre Wunsch

Prezes, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Joachim Nagel

Prezes, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Prezes, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Prezes, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Prezes, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Prezes, Banco de España

François Villeroy de Galhau

Prezes, Banque de France

Boris Vujčić

Prezes, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

Prezes, Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

Prezes, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Prezes, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

Prezes Zarządu, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Prezes, Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

Prezes, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

Prezes, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Prezes, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

Prezes, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

Prezes, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Prezes, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Prezes, Suomen Pankki – Finlands Bank

Wszystkie strony w tej sekcji