Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Sprawy międzynarodowe

EBC jako bank centralny strefy euro i emitent waluty euro jest jedną z najważniejszych instytucji na globalnej scenie gospodarczo-finansowej: strefa euro to druga co do wielkości gospodarka świata, a euro – druga pod względem powszechności stosowania waluta międzynarodowa.

EBC zajmuje także centralne miejsce w europejskim systemie nadzoru bankowego, co czyni go jednym z największych na świecie organów nadzoru.

Jako że strefa euro jest integralną częścią światowego systemu gospodarczego, jej dobrobyt zależy także od stanu otoczenia międzynarodowego, natomiast sytuacja gospodarcza i polityki realizowane w tej strefie mogą wpływać również na kraje niebędące jej członkami.

Do prowadzenia polityki pieniężnej i dbania o stabilność finansową w strefie euro niezbędne jest dobre zrozumienie procesów zachodzących w gospodarce światowej oraz funkcjonowania międzynarodowego systemu pieniężnego i finansowego. W związku z tym EBC:

  • monitoruje i analizuje światowe procesy gospodarcze i finansowe, międzynarodową architekturę finansową oraz międzynarodową rolę euro
  • uczestniczy w pracach międzynarodowych instytucji i forów zajmujących się kwestiami gospodarczymi, finansowymi i monetarnymi
  • utrzymuje relacje z bankami centralnymi z całego świata w celu wymiany poglądów i doświadczeń oraz wyjaśniania prowadzonej przez siebie polityki

Wszystkie strony w tej sekcji