Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Realizacja strategicznych celów klimatycznych EBC

Żeby osiągnąć nasze strategiczne cele klimatyczne i podejmować odpowiednio ukierunkowane i skuteczne decyzje, musimy mieć solidną analizę dotyczącą wpływu zmiany klimatu. Do tego potrzeba rzetelnych danych i modeli.

Pomiar i modelowanie ryzyk klimatycznych należą do wyjątkowo trudnych zadań. Wynika to stąd, że te ryzyka pojawiają się w perspektywie długoterminowej, a do tego są nielinearne, globalne i obarczone dużą niepewnością. Badania naukowe dowodzą jednak, że trzeba działać już teraz.

Co robi EBC w sprawie zmiany klimatu?

Nasze cele klimatyczne realizujemy trójtorowo. To pomaga nam niezwłocznie podejmować działania, a przy tym zapewnia przestrzeń na doskonalenie wiedzy i późniejsze dostosowanie strategii.

DOSKONALIMY dane związane ze zmianą klimatu

Stale dążymy do zwiększenia jakości i ilości danych klimatycznych. W związku z tym przygotowaliśmy wstępny zbiór wskaźników związanych ze zmianą klimatu dla sektora finansowego.

ULEPSZAMY nasze analizy

W miarę pozyskiwania coraz lepszych danych klimatycznych doskonalimy nasze modele makroekonomiczne, analizy scenariuszowe i oceny ryzyka. Dzięki temu możemy lepiej uwzględniać ryzyka klimatyczne oraz możliwości związane z zieloną transformacją.

Lepszy ogląd sytuacji pomoże nam podejmować lepiej uzasadnione decyzje.

UAKTUALNIAMY nasze strategie

Podejmujemy działania w obszarach, które na podstawie naszych analiz uznajemy za stosowne, obejmujących obligacje przedsiębiorstw, prowadzone przez nas inwestycje oraz nasz własny ślad ekologiczny.

W miarę poprawy danych i modeli związanych z klimatem odpowiednio dostosowujemy nasze podejście. Oznacza to, że z biegiem czasu rozwijamy i doskonalimy strategię klimatyczną EBC.

Wszystkie strony w tej sekcji