Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Obsługa gotówki

Sprawdzanie autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz wprowadzanie ich z powrotem do obiegu

Możliwość ponownego wprowadzania banknotów euro do obiegu pozwala banknom i innym podmiotom obsługującym obieg gotówki dostarczać ją w sposób bardziej efektywny i ekonomiczny. Dla zapewnienia nienaruszalności banknotów Europejski Bank Centralny (EBC) przyjął decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro.

Decyzja EBC/2010/14 weszła w życie 1 stycznia 2011 i zastąpiła „Ramowe zasady wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów euro według jakości obiegowej przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki”. Następnie została ona zmieniona decyzją EBC/2012/19 z 7 września 2012, która rozszerza jej zakres o sprawdzanie autentyczności i jakości obiegowej i powtórne wprowadzanie do obiegu banknotów euro z nowej serii oraz doprecyzowuje kilka wymogów, oraz decyzją EBC/2019/39 z 5 grudnia 2019, która zezwala na ponowne sortowanie banknotów o niepotwierdzonej autentyczności i wprowadza nową kategorię urządzeń do obsługi banknotów.
więcej

Przyrządy do sprawdzania autentyczności

EBC publikuje informaje o przetestowanych przyrządach do wykrywania falsyfikatów. Ma to pomóc użytkownikom banknotów w wyborze przyrządu najbardziej odpowiedniego do ich potrzeb.
więcej

Właścicielom i operatorom przyrządów zaleca się ich dostosowanie do obsługi banknotów euro z serii „Europa” z dużym wyprzedzeniem przed terminami emisji, w razie potrzeby we współpracy z producentem. Zaleca się ponadto, żeby przy zakupie urządzeń sprawdzać, czy będzie można je łatwo dostosować do obsługi wszystkich banknotów z serii „Europa”.

Wszystkie strony w tej sekcji